Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VURDERINGSNOTAT I TILSETTINGSSAK 18/1390 MILJØARBEIDER 100% STILLING - FØDSELSPERMISJONSVIKARIAT VED ENHET PLEIE OG OMSORG

Dato: 05.07.18
Type: Notat
Saksnr: 18/1390
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 100% STILLING - VIKARIAT
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §25, jfr. Fvl. §13
Dokument: