Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TILSETTINGSSAK MILJØARBEIDER 100% STILLING - VIKARIAT FOR PERIODEN 01.09.18 - 07.06.19

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1390
Fra/til: Leder personal og lønn, Inger Sporild
Saksbehandler: Kristine Vitsø Bratset
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 100% STILLING - VIKARIAT
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: