Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: FORELØPIG SVAR. SØKNAD OM DELING AV DRIFTSENHET ETTER JORDLOVEN.

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1345
Fra/til: Areal & Plan As v/Kåre Kårtvedt
Saksbehandler: Sigmund Nakken
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: EILER, MAGNE OG THORLEIF WESSEL - DELING AV DRIFTSENHET ETTER JORDLOVEN
Unntatt off:
Dokument: