Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM TILTAK - DELING AV GRUNNEIENDOM

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1356
Fra/til: Hilde Gussøy
Saksbehandler: Sigmund Nakken
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: HILDE GUSSØY - DELING AV GRUNNEIENDOM
Unntatt off:
Dokument: