Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TAKKER JA TIL Å VÆRE VEILEDER FOR LIS/TL TIL UTGANGEN AV AUGUST 2019

Dato: 05.07.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/267
Fra/til: John Midtlyng Strandheim
Saksbehandler: Inger Sporild
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: TILSETTING MIDLERTIDIG - SENTRALADMINISTRASJON 2018 - DELEGERTE VEDTAK
Unntatt off:
Dokument: