Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: LOKALE FORHANDLINGER 2018 - INVITASJON TIL LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1554
Fra/til: Delta v/HTV Gunn-Hilde Opsal, Akademikerne v/HTV Sigmund Nakken, Den norske jordmorforening v/HTV Sylvia L. Jensen, Den norske legeforening v/HTV Else Rita Malcolmsen, Fagforbundet v/HTV Inge Heimsbakk, FO v/HTV Roger Nordvik, NITO v/HTV John Aune, NETF v/HTV Lene Glomstad, NFF v/HTV Barbro Amrud Nilsen, NSF v/HTV Stine Horsberg Dalum, Utdanningsforbundet v/HTV Dagrun H. Mehus, Norsk skolelederforbund v/HTV Silje Wessel
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: LOKALE FORHANDLINGER 2018 - KAP. 3 PKT. 3.4.2
Unntatt off:
Dokument: