Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM.

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1183
Fra/til: George Mjønes
Saksbehandler: Sigmund Nakken
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: GEORGE MJØNES OG GØRILD MYKLEBUST MJØNES - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §26, jfr. Fvl. §13
Dokument: