Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: LØNNSANSIENNITETSBEREGNING

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 16/2735
Fra/til: Astrid Sinnes
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: UTDANNING PRAKSIS ASTRID SINNES
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §26, jfr. Fvl. §13
Dokument: