Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: OVERSENDELSE AV BREV FRA MILJØDIREKTORATET

Dato: 05.07.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1705
Fra/til: Miljødirektoratet
Saksbehandler: Martin Georg Hanssen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: FORBUDT MOT FYRING MED FOSSIL OLJE - VEILEDNING TIL KOMMUNER
Unntatt off:
Dokument: