Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BEKREFTELSE PÅ SLETTING FRA MATRIKKEL

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 16/163
Fra/til: Sør-Trøndelag Jordskifterett
Saksbehandler: John Aune
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: ANITA BELSVIK - OPPMÅLINGSFORRETNING
Unntatt off:
Dokument: