Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TILBUD OM 100%STILLING SOM MILJØARBEIDER I HEMNE KOMMUNE-VIKARIAT I PERIODEN 01.09.18-07.06.18

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1390
Fra/til: Gunn Laila Belsvik Bugten
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: REKRUTTERINGSSAK MILJØARBEIDER 100% STILLING - VIKARIAT
Unntatt off: Ofl §25, jfr. FVL §13
Dokument: