Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ØNSKER SVAR PÅ SPØRSMÅL ETTER MØTE 08.06.18

Dato: 05.07.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2220
Fra/til: Arild Olsen
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: UTBYGGING FELLES AVLØPSANLEGG TAFTØYAN HYTTEOMRÅDE
Unntatt off:
Dokument: