Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BEKREFTELSE PÅ FORMÅL MED POLITIATTEST

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1392
Fra/til: Christian Nygård
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 59,04% FAST STILLING
Unntatt off:
Dokument: