Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL BOLIG

Dato: 05.07.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/84
Fra/til:
Saksbehandler: Solveig Sporild
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: SØKNADER OG OPPSIGELSER PÅ KOMMUNALE BOLIGER 2018
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: