Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR - TURNUSPLASSER I HEMNE KOMMUNE FOR FYSIOTERAPEUTER 15. AUGUST 2019 - 14. AUGUST 2020

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/1875
Fra/til: Fylkesmannen i Trøndelag
Saksbehandler: Kristine Vitsø Bratset
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: PRAKSISPLASS/ UTPLASSERING - PLEIE 2018
Unntatt off:
Dokument: