Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST

Dato: 05.07.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2587
Fra/til: Tonje K Haugen Sandvik
Saksbehandler: Wenke Hyttnes
Enhet: Grøtnes barnehage
Sak: ARBEIDSAVTALE - TONJE KRISTIN HAUGEN SANDVIK
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §26, jfr. Fvl. §13
Dokument: