Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TILSYN AV FRITIDSBOLIG GNR 110 BNR 21

Dato: 05.07.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/1312
Fra/til: Willy Robert Sandvik, Anne Sofie Knudsen
Saksbehandler: Sissel Sørdal Moe
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: REGISTRERING AV PIPER OG ILDSTEDER GNR 103 - GNR 117
Unntatt off:
Dokument: