Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VEDR. SAK 16/2625-26 AVLØPSFORHOLD VED GNR 70 BNR 24

Dato: 05.07.18
Type: Inngående
Saksnr: 16/2625
Fra/til: Advokat Jon Reidar Aae
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: TORMOD DALUM - UTSLIPP AV SANITÆRT OG KOMMUNALT AVLØPSVANN - UTBEDRING AV VEI
Unntatt off:
Dokument: