Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD OM TILSKUDD TIL AVLØSNING VED SYKDOM

Dato: 05.07.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/286
Fra/til:
Saksbehandler: Sigmund Nakken
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: AVLØSERTILSKUDD VED SYKDOM 2018
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: