Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR - VI TRENGER KIDNUMMER - ANMODNING OM TILBAKEFØRING AV HERRELØS SKATT

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/1600
Fra/til: Skatteetaten
Saksbehandler: Wenche Snildalsli Vuttudal
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: HERRELØS SKATT 2018
Unntatt off:
Dokument: