Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: OPPSIGELSE AV DRIFTSAVTALE FOR SOFIE

Dato: 05.07.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/1243
Fra/til: Sopra Steria AS
Saksbehandler: Wenche Snildalsli Vuttudal
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: SOPRA STERIA/SOFIE BRUKERSTØTTE - SKATTEREGNSKAP
Unntatt off:
Dokument: