Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TILSKUDD TIL DRIFT AV LYSLØYPER OG OPPKJØRING AV SKISPOR - 2018

Dato: 18.09.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/178
Fra/til: Haugen Isbane, Eide Idrettslag, Vinjeøra Idrettslag, Svana Idrettslag, KIL Ski
Saksbehandler: Gunn-Hilde Opsal
Enhet: Kultur og fritid
Sak: TILSKUDD TIL DRIFT AV LYSL��YPER OG OPPKJØRING AV SKISPOR - 2018
Unntatt off:
Dokument: