Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste saker (1 - 100) [41]

Saksnr. Beskrivelse Enhet
19/1978 KIL/HEMNE FOTBALL - ENKELTANLEDNING SKJENKEBEVILLING Sentraladministrasjonen
19/1976 MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2019 Sentraladministrasjonen
19/1969 BALANSEKUNST - KULTURSTRATEGI FOR TRØNDELAG 2019 - 2022 Kultur og fritid
19/1966 SENIORTILTAK ODDLAUG BREKKEN Sentraladministrasjonen
19/1965 SENIORTILTAK OLAV HUNNES Sentraladministrasjonen
19/1964 REGULERINGSPLAN VESSELEKRA GNR 102 BNR 477 M.FL. Tekniske tjenester
19/1963 OPPSIGELSE - HUNNES OLAV Sentraladministrasjonen
19/1962 HENRIK WAHL - REISEUTGIFTER Kultur og fritid
19/1961 VINJE VELFORENING - OPPUSSING/VEDLIKEHOLD AV FELLESAREALER OG LEKEPLASSER Kultur og fritid
19/1960 SENIORTILTAK WENCHE JOHANSEN Sentraladministrasjonen
19/1959 SENIORTILTAK ELI METTE VITSØ Sentraladministrasjonen
19/1958 SENIORTILTAK INGVILD HAUGEN Sentraladministrasjonen
19/1957 SENIORTILTAK INGER JOHANNE LILLEMYR STEINVEG Sentraladministrasjonen
19/1956 IVAR HAUGEN - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR. 102 BNR. 14 OG 261 Tekniske tjenester
19/1955 SLETTING AV PANT V/INNFRIELSE AV STARTLÅN Sentraladministrasjonen
19/1954 REMIDT - HØRING - ENDRING I RENOVASJONS- OG SLAMFORSKRIFTER Tekniske tjenester
19/1953 DRØFTINGSMØTE I HENHOLD TIL HA DEL B, § 3-2 - OVERBEFAL I HEMNE BRANN OG REDNING Sentraladministrasjonen
19/1952 UTDANNING PRAKSIS - HEGE ANITA MYREN Grøtnes barnehage
19/1951 ARBEIDSAVTALE - ANE AARVAAG Sentraladministrasjonen
19/1950 ARBEIDSAVTALE MARTHE STALLVIK GJENSTØ Sentraladministrasjonen
19/1949 UTDANNING PRAKSIS MARTHE STALLVIK GJENSTØ Sentraladministrasjonen
19/1948 HELSETILTAK Barnevernstjenesten
19/1947 STØTTEKONTAKT/TILRETTELAGT FRITID Kultur og fritid
19/1946 DRIKKEABONNEMENT TEKNISKE TJENESTER 2019 Tekniske tjenester
19/1945 OPPLÆRING Sodin skole, PPT, SFO
19/1944 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
19/1943 HELLANDSJØ VANNVERK - TILSKUDD TIL DRIFT AV VANNVERK Sentraladministrasjonen
19/1942 HELLANDSJØEN VANNVERK - ETTERISOLERING Sentraladministrasjonen
19/1940 ARBEIDSAVTALE ESCA JENSEN Kultur og fritid
19/1939 LOKALE FORHANDLINGER 2019 - KAP.5, PKT. 5.1 Sentraladministrasjonen
19/1938 LOKALE FORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 PKT. 3.4.3 Sentraladministrasjonen
19/1937 LOKALE FORHANDLINGER 2019 - KAP. 3 PKT. 3.4.2 Sentraladministrasjonen
19/1936 LOKALE FORHANDLINGER 2019 - KAP. 3, PKT. 3.4.1 Politiker
19/1935 OPPSIGELSE KJØNSVIK MAY GRETE Pleie- og omsorg
19/1934 REKRUTTERINGSSAK VERNEPLEIER 75 % FAST STILLING Sodin skole, PPT, SFO
19/1933 REKRUTTERINGSSAK LÆRER 100 % FAST STILLING Sodin skole, PPT, SFO
19/1932 SVERRE STAMNESTRØ - OPPMÅLINGSFORRETNING Tekniske tjenester
19/1931 REKRUTTERINGSSAK PEDAGOGISK LEDER 20 % STILLING Ven barnehage
19/1930 INGRID STØLEN - LEGGING OG VEDLIKEHOLD AV OVERVANNSLEDNING Tekniske tjenester
19/1929 ARBEIDSAVTALE RINE BIRGIT GRØNLIE SKAGEN Sodin skole, PPT, SFO
19/1927 OPPSIGELSE - DIJANA LUND Pleie- og omsorg