Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste saker (1 - 100) [32]

Saksnr. Beskrivelse Enhet
19/482 REFERAT OG MELDINGER - VILTNEMNDA 2019 Sentraladministrasjonen
19/481 MØTE I VILTNEMNDA DEN 27.02.2019 Sentraladministrasjonen
19/475 FORDELING AV KULTURMIDLER 2019 Kultur og fritid
19/472 UTLEGGSTREKK Sentraladministrasjonen
19/471 ARBEIDSAVTALE ISIS FEITOSA DE SOUSA Kultur og fritid
19/470 OPPFØLGING AVLØP GNR. 40 BNR. 4 Tekniske tjenester
19/469 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
19/468 PERIODISERING AV ARKIV KARAKTERPROTOKOLLER SODIN SKOLE AVGANGSÅR 1967-2012 FØDSELSÅR 1951-1996 Sentraladministrasjonen
19/467 PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE Sentraladministrasjonen
19/466 UTLEGGSTREKK Sentraladministrasjonen
19/465 ARBEIDSAVTALE - BENTE IRENE SANDVEN Ven barnehage
19/464 VERNERUNDE VINJE BARNEHAGE 2019 Vinje barnehage
19/463 PERSONALSAK Pleie- og omsorg
19/462 SKOLEGANG Sodin skole, PPT, SFO
19/461 PSYKOSOSIAL STØTTEGRUPPE - OPPFØLGING 2019 Pleie- og omsorg
19/460 VERNERUNDER SVANEM BARNEHAGE/SKOLE 2019 Svanem skole, SFO
19/459 STØTTE TIL UTDANNING Ven Skole, SFO
19/453 ARBEIDSRETTET TILTAK - AVTALE MELLOM HEMNE KOMMUNE OG NAV Pleie- og omsorg
19/452 REDUSERT FORELDREBETALING 2019 Bakkely Barnehage
19/451 ARBEIDSAVTALE STINA AUSTHEIM Sodin skole, PPT, SFO
19/443 MARIT PAULSEN OG ELISABETH VUTTUDAL- REKVISISJON AV OPPMÅLSFORRETNING GNR 70 BNR 14,18 Tekniske tjenester
19/442 MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 26.02.2019 Sentraladministrasjonen
19/441 UTREDNING OG PROSJEKTERING Pleie- og omsorg
19/440 ELEVSKADE Vinjeøra skole, SFO
19/438 ARBEIDSAVTALE THOMAS ERIKSEN AARSUND Pleie- og omsorg
19/437 UTDANNING OG PRAKSIS LINE BJØRSHOL Sodin skole, PPT, SFO
19/436 EGENANDEL FOR OPPHOLD VED HEMNE HELSESENTER 2019 Pleie- og omsorg
19/435 ARBEIDSLIVSPRAKSIS Grøtnes barnehage
19/434 INTERNKONTROLL Sentraladministrasjonen
19/433 TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE Sentraladministrasjonen
19/432 OPPSIGELSE Sentraladministrasjonen
19/431 OPPSIGELSE Sentraladministrasjonen