Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste saker (1 - 100) [49]

Saksnr. Beskrivelse Enhet
19/1615 ALDERSVENNLIG SAMFUNN Sentraladministrasjonen
19/1614 GUSTAV GUNDERSEN - TILKOBLING OG UTFØRING AV VANN OG AVLØPSANLEGG Tekniske tjenester
19/1612 TILBAKEMELDING PÅ VANNOVERVÅKINGSRAPPORT OG VARSEL OM RISIKOVURDERING AV SEDIMENT UTENFOR KAIOMRÅDET TIL WACKER CHEMICALS NORWAY AS I FORBINDELSE MED NESTE SEDIMENTOVERVÅKING I 2024 Tekniske tjenester
19/1611 ODDBJØRN SKJØSTAD - KJØP AV GARASJETOMTER HALDOHAUGVEIEN Tekniske tjenester
19/1610 PERSONSKADE Pleie- og omsorg
19/1609 ARBEIDSAVTALE MULUKEN FUGASSA BELHU Pleie- og omsorg
19/1608 ARBEIDSAVTALE HELENE AUNE HUKKELÅS Pleie- og omsorg
19/1607 ARBEIDSAVTALE INGVILD WERKLAND Pleie- og omsorg
19/1606 KRISTIN L DALUM/ JAN DALUM - FEIL REGISTRERING AV BYGNING I MATRIKKELEN Tekniske tjenester
19/1605 NKS VEILEDNINGSSENTER FOR PÅRØRENDE MIDT- NORGE AS - TILSKUDD TIL DRIFT Kultur og fritid
19/1604 GEODATAPLAN FOR TRØNDELAG FOR PERIODEN 2020 - 2023 Tekniske tjenester
19/1603 TILBUDSHENTING OG UNNKJØP SØNDRE FOSEN VANNOMRÅDE 2019 Tekniske tjenester
19/1601 EINAR OLA SELNES - SKOGKULTUR/SKOGFOND GNR 94 BNR 1 Tekniske tjenester
19/1600 DIVERSE SKRIV ENHET FOR KULTUR 2019 Kultur og fritid
19/1599 UTDANNING PRAKSIS ODDVEIG VORKINNSLIEN Kultur og fritid
19/1598 UTDANNING OG PRAKSIS AGNES MOCHAU HANSEN Pleie- og omsorg
19/1597 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - VERK OG BRUK Økonomiavdelinga
19/1595 UTDANNING PRAKSIS MAKDA BRHANE TSEGAY Pleie- og omsorg
19/1594 UTDANNING OG PRAKSIS ELLEN ØYEN LERNES Pleie- og omsorg
19/1593 ARBEIDSAVTALE JØRGEN KVERNSTAD ENOKSEN Sodin skole, PPT, SFO
19/1592 ARBEIDSAVTALE BEATE KROGSTAD Pleie- og omsorg
19/1591 BESTEMMELSER OG SAKSBEHANDLINGSREGLER FOR SPILLEMIDLER 2019/2020 Sentraladministrasjonen
19/1590 REKRUTTERINGSSAK LÆRER 60 % FAST STILLING (REF. 408) Svanem skole, SFO
19/1588 HØRING - ENDRING I BARNEHAGELOV Sentraladministrasjonen
19/1587 GUNNAR SUNDLI - TILBYGG HYTTE Tekniske tjenester
19/1586 HELSETILTAK Sentraladministrasjonen
19/1585 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - NÆRING Økonomiavdelinga
19/1584 HEMNE KOMMUNE - KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 102/651 Tekniske tjenester
19/1583 OPPLÆRING Svanem skole, SFO
19/1582 OPPLÆRING Svanem skole, SFO
19/1581 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - KRAFTVERK Økonomiavdelinga
19/1579 OPPLÆRING Svanem skole, SFO
19/1578 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - GNR 162 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
19/1577 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - GNR 143 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
19/1576 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - GNR 142 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
19/1575 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - GNR 141 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
19/1574 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - GNR 140 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
19/1573 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - GNR 139 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
19/1572 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - GNR 138 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
19/1571 KÅRE STØEN - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING Tekniske tjenester
19/1570 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - GNR 137 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
19/1569 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - GNR 136 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
19/1568 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - GNR 135 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
19/1567 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - GNR 134 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
19/1566 TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE Sentraladministrasjonen
19/1565 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - GNR 133 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
19/1564 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - GNR 132 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
19/1563 LANGTIDSSYKEMELDING Kultur og fritid
19/1562 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2019 - GNR 131 - ALLE BNR Økonomiavdelinga