Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste saker (1 - 100) [47]

Saksnr. Beskrivelse Enhet
18/1340 TAPTE BUSSKORT - VINJEØRA SKOLE 2018 Vinjeøra skole, SFO
18/1339 KONSEK - FORVALTNINGSREVISJON SAMHANDLINGSREFORMEN PSYKISK HELSE OG RUS Sentraladministrasjonen
18/1338 PERMISJON Pleie- og omsorg
18/1336 BARNEHAGESAK Grøtnes barnehage
18/1335 PERMISJON Vinje barnehage
18/1333 ARENA NORGE AS - DATABEHANDLERAVTALE Sentraladministrasjonen
18/1332 BARNEHAGESAK Grøtnes barnehage
18/1329 ARNT VIKTOR HANSEN - UTELPASS/HAGESTUE Tekniske tjenester
18/1326 KONKURS SKATT 2018 Økonomiavdelinga
18/1325 PERMISJON Svanem skole, SFO
18/1324 SODVIN NETT -GRAVEMELDING HAUGEN GNR 61 BNR 17 Tekniske tjenester
18/1323 UTDANNING / PRAKSIS STRØM KJELL SVERRE Sentraladministrasjonen
18/1322 PERMISJON Pleie- og omsorg
18/1321 DRIFTSPLAN HJORT OG RÅDYR 2018 - 2020 HELLANDSJØEN OG OMEGN Tekniske tjenester
18/1320 SKOLEGANG Sodin skole, PPT, SFO
18/1319 FAGRÅD KUNNSKAP Sentraladministrasjonen
18/1318 ANMELDELSER - SKADER/HÆRVERK PÅ KOMMUNAL EIENDOM 2018 Sentraladministrasjonen
18/1317 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
18/1316 UTDANNING/PRAKSIS KARIANNE BECKSTRØM Sentraladministrasjonen
18/1313 REGISTRERING AV PIPER OG ILDSTEDER GNR 118 - GNR 138 Tekniske tjenester
18/1311 REGISTRERING AV PIPER OG ILDSTEDER GNR 102 Tekniske tjenester
18/1310 REGISTRERING AV PIPER OG ILDSTEDER GNR 101 Tekniske tjenester
18/1307 REGISTRERING AV PIPER OG ILDSTEDER GNR 42 - GNR 45 Tekniske tjenester
18/1305 REGISTRERING AV PIPER OG ILDSTEDER GNR 35 Tekniske tjenester
18/1303 ROLF ARNE GARMANNVIK - KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER GNR 35 BNR 365 OG 236 Tekniske tjenester
18/1302 SKADER PÅ GNR 103 BNR 17 TRONDHEIMSVEIEN 153 ETTER BRUDD PÅ HOVEDVANNLEDNING Tekniske tjenester
18/1301 INNFORDRING SKATT 2018 Økonomiavdelinga
18/1300 INNFORDRING SKATT 2018 Økonomiavdelinga
18/1299 PERMISJON Pleie- og omsorg
18/1298 UTDANNING/PRAKSIS TORE RØNNE Sentraladministrasjonen
18/1297 SILJE INGEBRIGTSEN - UTSLIPPSTILLATELSE GNR.40 BNR.89 Tekniske tjenester
18/1293 ETABLERING AV BIOGASSANELGG Sentraladministrasjonen
18/1292 JORODD VINGSAND - UTSLIPP AV SANITÆRT OG KOMMUNALT AVLØPSVANN Tekniske tjenester
18/1291 WATERLOGIC VANNMASKIN FELLESTJENESTER Sentraladministrasjonen
18/1290 ARBEIDSAVTALE ALMÅS MAI IREN Sodin skole, PPT, SFO
18/1289 ARBEIDSAVTALE KIRSTI V EGELAND Sodin skole, PPT, SFO
18/1288 ARBEIDSAVTALE HALDIS ENGDAL GILLEBO Sodin skole, PPT, SFO
18/1287 ARBEIDSAVTALE ROAR SØRENSEN Sodin skole, PPT, SFO
18/1286 ARBEIDSAVTALE - CHARLES ALFRED STUART Sodin skole, PPT, SFO
18/1285 PERMISJON Tekniske tjenester
18/1284 KRAV OM FAST STILLING Sentraladministrasjonen
18/1283 REFUSJONSKRAV FOR TAP AV FORELDREBETALING OG SØSKENMODERASJON - 2018 Sentraladministrasjonen
18/1281 HANNE SPORILD - TILBYGG Tekniske tjenester
18/1280 UTDANNING OG PRAKSIS - ANETTE VALÅS Sentraladministrasjonen
18/1279 ADOLF JOHAN SAGØY - TILBYGG REDSKAPSHUS Tekniske tjenester
18/1278 ARBEIDSAVTALE SOLVEIG AUNHAUG Sodin skole, PPT, SFO
18/1277 ARBEIDSAVTALE CHRISTINE VEN Sodin skole, PPT, SFO