Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste saker (1 - 100) [19]

Saksnr. Beskrivelse Enhet
17/1144 AQUA GEN - TILKOBLING OG UTFØRING AV VANN OG AVLØPSANLEGG KUM NR 220 74 Tekniske tjenester
17/1141 OPPSIGELSE LUND HANNA BELSVIK Pleie- og omsorg
17/1140 HENVENDELSER OM AVSLUTTA ANSETTELSESFORHOLD/ATTESTER I HEMNE KOMMUNE 2017 Sodin skole, PPT, SFO
17/1122 KJØP AV BÅT 2017 Tekniske tjenester
17/1121 REKRUTTERINGSSAK BRANNKONSTABEL, 4,98 % STILLING Tekniske tjenester
17/1120 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2016 - GNR 137 - ALLE BNR Sentraladministrasjonen
17/1119 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2016 - GNR 136 - ALLE BNR Sentraladministrasjonen
17/1118 BJØRN KARLSEN - TOMTEPLANERING/ADKOMSTVEG GNR 35 BNR 357 Tekniske tjenester
17/1117 PASIENT- OG BRUKEROMBUDSORDNINGEN Sentraladministrasjonen
17/1116 REKRUTTERINGSSAK LÆRER, 100 % STILLING VIKARIAT (REF.180) Sodin skole, PPT, SFO
17/1115 REKRUTTERINGSSAK LÆRER, 37,5 % STILLING VIKARIAT (REF. 181) Svanem skole, SFO
17/1114 REKRUTTERINGSSAK LÆRER, 100 % STILLING VIKARIAT (REF. 179) Sodin skole, PPT, SFO
17/1113 REKRUTTERINGSSAK LÆRER, 100 % STILLING VIKARIAT (REF. 178) Sodin skole, PPT, SFO
17/1112 REKRUTTERINGSSAK LÆRER, 75 % STILLING VIKARIAT (REF. 177) Sodin skole, PPT, SFO
17/1111 REKRUTTERINGSSAK LÆRER, 100 % FAST STILLING (REF. 176) Sodin skole, PPT, SFO
17/1110 REKRUTTERINGSSAK LÆRER, 100 % FAST STILLING (REF. 175) Sodin skole, PPT, SFO
17/1109 REKRUTTERINGSSAK LÆRER 50 % FAST STILLING (REF. 174) Sodin skole, PPT, SFO
17/1108 ANNE OHREN - TILBYGG ENEBOLIG GNR 101 BNR 30 Tekniske tjenester
17/1107 HEMNE AKTIVITETSSENTER 2017 Pleie- og omsorg