Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste saker (1 - 100) [18]

Saksnr. Beskrivelse Enhet
18/2054 PROGRAM FOR FOLKEHELSE Sodin skole, PPT, SFO
18/2024 PENSJON BERIT BELSVIK LIAN Grøtnes barnehage
18/2023 ANSATTEINFORMASJON - VEN OPPVEKSSENTER Sentraladministrasjonen
18/2022 ELEVSKADE Sodin skole, PPT, SFO
18/2021 INNFORDRING KANTINE 2018 Økonomiavdelinga
18/2020 INNFORDRING SKATT 2018 Økonomiavdelinga
18/2019 INNFORDRING SKATT 2018 Økonomiavdelinga
18/2018 PERMISJON Vinjeøra skole, SFO
18/2017 HELSETILTAK Helsestasjon
18/2015 BESTILLING AV KANTINE SODIN SKOLE SKOLEÅRET 2018/2019 Sodin skole, PPT, SFO
18/2014 UTLEIE AV AKTIVITETSSENTERET 2018 Tekniske tjenester
18/2013 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
18/2012 HEMNE REVMATIKERFORENING - TILSKUDD TIL DRIFT Kultur og fritid
18/2011 ARBEIDSAVTALE GØRAN ARNE JENSEN Pleie- og omsorg
18/2010 FORHANDLINGER MED HJEMMEL I HTA KAP. 4 PKT. 4.2.4 KOMPETANSE Sentraladministrasjonen
18/2009 UTDANNING OG PRAKSIS INGVILD EGELAND Sodin skole, PPT, SFO
18/2008 TILFELDIGE SØKNADER LÆRLINGE- OG PRAKSISPLASSER 2018 Sentraladministrasjonen
18/2003 ADRESSENAVN HEMNE - HALSA OG SNILLFJORD SOM ER LIKE - PROSJEKT HEIM Tekniske tjenester