Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste saker (1 - 100) [31]

Saksnr. Beskrivelse Enhet
17/1401 KOMMUNALE AVLØPSANLEGG 2017 - AVLØPSPRØVER / AVLØPSANALYSER / AVVIK Tekniske tjenester
17/1383 MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.05.2017 Sentraladministrasjonen
17/1377 JAN SVERRE RØNNING - TEGNINGER HYTTE Tekniske tjenester
17/1376 TORIL BELSVIK - BOPLIKT Tekniske tjenester
17/1375 BEKYMRING Sentraladministrasjonen
17/1374 TILSKUDD - NKS VEILEDNINGSSENTER Kultur og fritid
17/1373 JØRGEN HOLM- BRUKSENDRING Tekniske tjenester
17/1372 ARBEIDSAVTALE - BAKKEN EIRIN BONDHUS Pleie- og omsorg
17/1371 SKOLEGANG Sodin skole, PPT, SFO
17/1370 SKOLEGANG Sodin skole, PPT, SFO
17/1368 OPPLÆRING Bakkely Barnehage
17/1367 HALVOR HAUKVIK - SØKNAD PLANTING AV HYBRIDLERK Tekniske tjenester
17/1366 OPPSIGELSE SILJE GYNNILD Helsestasjon
17/1365 MAY KRISTIN HAUGEN - GARASJE GNR 101 BNR 236 Tekniske tjenester
17/1364 MORTEN MIDTLYNG- KJØP AV TOMT Tekniske tjenester
17/1363 ARBEIDSAVTALE LILLIAN KVERNDAL MOLLAN Tekniske tjenester
17/1362 UTDANNING/PRAKSIS LILLIAN KVERNDAL MOLLAN Tekniske tjenester
17/1361 VARMEKABEL HOVEDINNGANG HEMNE SYKEHJEM Tekniske tjenester
17/1360 KRISTIN BJØRNBETH - - HYTTE Tekniske tjenester
17/1359 KARTLEGGING DIGITALISERINGSPROSJEKTER Sentraladministrasjonen
17/1358 RETNINGSLINJER FOR UNGDOMMENS KULTURPRIS I HEMNE KOMMUNE Kultur og fritid
17/1357 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTIPEND I HEMNE KOMMUNE Kultur og fritid
17/1356 RETNINGSLINJER FOR HEMNE KOMMUNES FRIVILLIGPRIS Kultur og fritid
17/1355 GAVE - HEMNE KIRKE - 200 ÅR Sentraladministrasjonen
17/1354 SISSEL HAUGEN - ENKELTANLEDNING/AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING 20.-22.07.2017 Sentraladministrasjonen
17/1353 REKRUTTERINGSSAK ASSISTENT Grøtnes barnehage
17/1352 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
17/1351 FORVALTNINGSREVISJON - SAMHANDLINGSREFORMEN HEMNE Sentraladministrasjonen
17/1349 REKRUTTERINGSSAK INSTITUSJONSKOKK Pleie- og omsorg
17/1348 PERMISJON Tekniske tjenester
17/1347 PERMISJON Sentraladministrasjonen