Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste saker (1 - 100) [58]

Saksnr. Beskrivelse Enhet
17/2519 LEIE AV FIBERSAMBAND - HEMNE VGS Sentraladministrasjonen
17/2512 JULEGRANTENNING 2017 Kultur og fritid
17/2511 MØTE I FORMANNSKAPET DEN 31.10.2017 Sentraladministrasjonen
17/2510 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
17/2509 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
17/2506 STARTLÅN Nav
17/2505 OPPSIGELSE - KRISTI STØLEN BJØRSHOL Grøtnes barnehage
17/2504 BARNEHAGESAK Grøtnes barnehage
17/2503 BARNEHAGESAK Grøtnes barnehage
17/2502 LANGTIDSSYKEMELDING Grøtnes barnehage
17/2501 MØTE I SAKKYNDIG NEMND DEN 25.10.2017 Sentraladministrasjonen
17/2500 MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 31.10.2017 Sentraladministrasjonen
17/2499 EIENDOMSSKATTETAKSERING 2018 GNR 67 BNR 6 LÆRNES EDGAR MEIER Økonomiavdelinga
17/2498 EIENDOMSSKATTETAKSERING 2018 GNR 102 BNR 810 AUNE JOHAN Økonomiavdelinga
17/2497 EIENDOMSSKATTETAKSERING 2018 GNR 101 BNR 675 TURID OG BJØRN JØRUND SUNDE Økonomiavdelinga
17/2496 EIENDOMSSKATTETAKSERING 2018 GNR 35 BNR 361 ANN KATHRINE LØNVIK Økonomiavdelinga
17/2495 EIENDOMSSKATTETAKSERING 2018 GNR 35 BNR 360 GUNNAR SKOGSETH Økonomiavdelinga
17/2494 KOMMUNEPLANENS ARREALDEL FOR HITRA KOMMUNE 2016 - 2028 Sentraladministrasjonen
17/2493 ARBEIDSAVTALE GJENGSTØ LISBETH STENFELDT Sentraladministrasjonen
17/2492 UTDANNING PRAKSIS JOHANNE DALUM Sentraladministrasjonen
17/2491 MAGNE EGIL BERDAL - SKOGKULTUR / SKOGFOND Tekniske tjenester
17/2489 FJORD BRYGGERI AS - SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING Sentraladministrasjonen
17/2488 LØNNSKRAV Sentraladministrasjonen
17/2485 AVLØPSANLEGG SVANEM SKOLE 2001 Tekniske tjenester
17/2483 UTDANNING PRAKSIS - GRO ANITA VOLLAN Sodin skole, PPT, SFO
17/2482 ARBEIDSAVTALE - GRO ANITA VOLLAN Sodin skole, PPT, SFO
17/2481 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
17/2480 INNFORDRING SKATT 2017 Økonomiavdelinga
17/2479 KOSTRA 2018 Sentraladministrasjonen
17/2478 SAMARBEID MELLOM NAV OG HEMNE OG SNILLFJORD KOMMUNER Nav
17/2477 VEDLIKEHOLD - KOMMUNALE BYGG Tekniske tjenester
17/2476 LEIE AV LOKALER TIL LAGER Tekniske tjenester
17/2475 LEIE AV LOKALER TIL PP-TJENESTE Tekniske tjenester
17/2474 VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE GRØNTANLEGG - ALLVEKST AS Tekniske tjenester
17/2473 PARTNERSKAPET I NAV Nav
17/2472 HUSLEIE Nav
17/2471 INNFORDRING SKATT 2017 Økonomiavdelinga
17/2470 LANGTIDSSYKEMELDING Tekniske tjenester
17/2469 NINA KIÆR ULFSDATTER - KJØP AV TOMT Tekniske tjenester
17/2468 ROLF STAMNESTRØ - OMDISPONERING AV DYRKA MARK TIL JULETREPRODUKSJ GBR 110 BNR 3 Tekniske tjenester
17/2467 TILSKUDD TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2017 Kultur og fritid
17/2466 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 43 - ALLE BNR Sentraladministrasjonen
17/2465 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 42 - ALLE BNR Sentraladministrasjonen
17/2464 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 41 - ALLE BNR Sentraladministrasjonen
17/2463 LØNNSKRAV RANDI SVANEM Sentraladministrasjonen
17/2462 KRAV OM FORHANDLINGER ETTER HTA DEL A § 7-1 Sentraladministrasjonen
17/2461 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 40 - ALLE BNR Sentraladministrasjonen
17/2460 REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 82,66 % FAST STILLING Pleie- og omsorg
17/2459 EIENDOMSSKATT - VERK OG BRUK 2018 Økonomiavdelinga
17/2458 OPPSIGELSE WENCHE MARITA HJELANES Pleie- og omsorg
17/2457 PERSONALSAK Kultur og fritid
17/2456 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 39 - ALLE BNR Sentraladministrasjonen
17/2455 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 38 - ALLE BNR Sentraladministrasjonen
17/2454 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 36 - ALLE BNR Sentraladministrasjonen
17/2453 GRUPPEMØTER NATTBASEN Pleie- og omsorg
17/2452 REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 24,64% FAST STILLING Pleie- og omsorg
17/2451 PERIODISERING AV ARKIV SKOLESTYRE 1990 -1999 Sentraladministrasjonen
17/2450 BRANNTILSYN 2017 - LOMUNDAL TRANSPORT AS Tekniske tjenester