Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste saker (1 - 100) [35]

Saksnr. Beskrivelse Enhet
17/907 OFFENTLIG INNKJØP - SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKRIMINALITET Rådmannskontoret
17/885 INNFORDRING SOSIALLÅN 2017 Økonomiavdelinga
17/876 TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannskontoret
17/875 EIENDOMSSKATT 2017 GNR 109 BNR 7 Rådmannskontoret
17/872 UTDANNING PRAKSIS HANNE FÆRGESTAD Rådmannskontoret
17/871 INFO OM VANN OG AVLØPSTILKOBLING Tekniske tjenester
17/870 STØTTE TIL OPPFØLGINGS- OG LOSFUNKSJONER FOR UNGDOM 2017 Sodin skole, PPT, SFO
17/869 REGNSKAP / ÅRSBERETNING 2016 Rådmannskontoret
17/868 OPPLYSNINGER OM EIENDOMMER GITT TIL EIENDOMSMEGLERE - PRIVATE 2017 Tekniske tjenester
17/866 REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 82,66 % FAST STILLING Pleie- og omsorg
17/865 REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER - 3 X 49,30 % FAST STILLING Pleie- og omsorg
17/864 PERSONALSSAK Rådmannskontoret
17/862 TILSKUDD TIL DRIFT OG INVESTERING - FORSAMLINGSHUS 2017 Kultur og fritid
17/861 NOKLUS 2017 Pleie- og omsorg
17/860 FORDELINGSTALL FORSKUDDSPLIKTIGE / ETTERSKUDDSPLIKTIGE 2017 Økonomiavdelinga
17/859 REFUSJON FOSTERHJEMSPLASSERTE BARN 2017 Barnevernstjenesten
17/858 ARBEIDSAVTALE ANDREA CATHRIN LØVAAS Rådmannskontoret
17/857 ARBEIDSAVTALE LIV MARY BERDAL ENGVIK Rådmannskontoret
17/856 TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannskontoret
17/855 REKRUTTERINGSSAK PSYKIATRISK SYKEPLEIER - 100 % FAST STILLING Pleie- og omsorg
17/854 REKRUTTERINGSSAK KOMMUNEPSYKOLOG - 100 % FAST STILLING Pleie- og omsorg
17/853 INNFORDRING 2017 Økonomiavdelinga
17/852 DELEGERING ATTESTERING/ANVISNING - SVANEM SKOLE Svanem skole, SFO
17/851 ARBEIDSAVTALE INGUNN OTERHOLM Barnevernstjenesten
17/849 OVERSKUDDSMASSE - BYGGING OMSORGSBOLIGER Tekniske tjenester
17/848 PERSONALSAK Pleie- og omsorg
17/847 ARBEIDSAVTALE - JOHN STRANDHEIM Rådmannskontoret
17/846 HØRINGSRUNDE FORMIDLING AV HJELPEMIDLER TIL FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannskontoret
17/845 TURNUS PLEIE- OG OMSORG 2017 Pleie- og omsorg
17/844 OMSORGSBOLIGER Rådmannskontoret
17/843 MØTE I FORMANNSKAPET DEN 28.03.2017 Rådmannskontoret
17/842 TILDELING FASTE TRENINGSTIDER HEMNEHALLEN, SAMFUNNSHUSET , SVØMMEHALLEN OG KULØRN Rådmannskontoret
17/841 STEIN OVE AUSET - GARASJE Tekniske tjenester
17/840 STØTTE TIL DRIFTSPLANOMRÅDENE FRA VILTFONDET 2017 Tekniske tjenester
17/839 MÅL OG MANDAT TIL FELLESNEMNDA FOR NY KOMMUNE HALSA, SNILLFJORD OG HEMNE Rådmannskontoret