Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste saker (1 - 100) [53]

Saksnr. Beskrivelse Enhet
17/1993 BN ENTREPRENØR AS - GRAVETILLATELSE KOMMUNAL VEG WESSELVEIEN 8 - 16 Tekniske tjenester
17/1991 HYTTE VED SJØEN Tekniske tjenester
17/1989 PLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV - RULLERING 2017 Kultur og fritid
17/1987 MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 25.08.2017 Sentraladministrasjonen
17/1986 KULTURPRIS 2017 Kultur og fritid
17/1985 UTDANNING / PRASKIS - ALEXANDER BRHANE TSEGAY Sodin skole, PPT, SFO
17/1984 ARBEIDSAVTALE - ALEXANDER BRHANE TSEGAY Sodin skole, PPT, SFO
17/1982 PERMISJON Vinje barnehage
17/1981 UTBYGING E39 BETNA - STORMYRA 2018 - 2023 Sentraladministrasjonen
17/1980 UTDANNING/PRAKSIS - KHAJE WAHAB Sentraladministrasjonen
17/1979 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
17/1978 MØTE I FORMANNSKAPET DEN 22.08.2017 Sentraladministrasjonen
17/1976 UTDANNING/PRAKSIS KARI BEATE LUND Sentraladministrasjonen
17/1974 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
17/1973 STØNAD TIL BIL Tekniske tjenester
17/1972 BOSETTING AV FLYKTNINGER Nav
17/1971 HENRIK HAYS NIELSEN - MAGERØYA - SKJENKEBEVILLING ENKELTANLEDNING 19.08.2017 OG 25.8.2017 Sentraladministrasjonen
17/1970 MELDING OM SAK FOR JORDSKIFTERETTEN 17-099342RFA--JTRD - VALÅS GNR 49 BNR 1 OG BNR 3 Tekniske tjenester
17/1969 PENSJON ELSE-MARIE SNILSBERG Sentraladministrasjonen
17/1968 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
17/1967 ET RIKT HAV - STOPP FORGIFTNINGEN AV MATEN VÅR - OPPROP TIL REGJERING OG STORTING Sentraladministrasjonen
17/1966 TV-AKSJONEN 2017 UNICEF - OPPFORDRING TIL BIDRAG Kultur og fritid
17/1965 PERMISJON Pleie- og omsorg
17/1964 REKRUTTERINGSSAK LÆREPLASS I HELSEARBEIDERFAGET Pleie- og omsorg
17/1962 UTDANNING PRAKSIS - SÆTHER LINDA K Svanem barnehage
17/1961 TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE Sentraladministrasjonen
17/1960 VOKSENOPPLÆRING Sodin skole, PPT, SFO
17/1959 ARBEIDSAVTALE SILJE BEATE GULBRANDSEN HOLTEN Pleie- og omsorg
17/1958 VINJEØRA UTVIKLING AS - BYGG Tekniske tjenester
17/1955 UTDANING PRAKSIS - INGRID HAAVE AVELSGAARD Sentraladministrasjonen
17/1954 REKRUTTERINGSSAK STØTTEKONTAKT/FRITIDSASISTENT 50 % FAST STILLING Kultur og fritid
17/1953 SALG AV AKSJER - MEIERIGÅRDEN AS Sentraladministrasjonen
17/1952 PERMISJON Pleie- og omsorg
17/1950 UTDANNING/PRAKSIS JAN ERIK HO PHAN Sentraladministrasjonen
17/1949 SVERRE STAMNESTRØ - DELING AV GRUNNEIENDOM/KARTFORRETNING GNR 35 BNR 12 FNR 4 Tekniske tjenester
17/1948 SVERRE STAMNESTRØ - UTSLIPP AV SANITÆRT OG KOMMUNALT AVLØPSVANN Tekniske tjenester
17/1947 KARTLEGGING RISIKOVURDERING AV ASBEST I OFFENTLIGE BYGG/LOKALER Tekniske tjenester
17/1944 PERMISJON Pleie- og omsorg
17/1943 OPPSIGELSE BARNEHAGEPLASS 2017/2018 Sentraladministrasjonen
17/1942 TELEFONGODTGJØRELSE - RÅDMANNSKONTORET INKL ENHETSLEDERE Sentraladministrasjonen
17/1941 KIL HEMNE FOTBALL - TILSKUDD OG KOMMUNAL LÅNEGARANTI GARDEROBEBYGG - KLUBBHUS Sentraladministrasjonen
17/1940 STØTTE TIL ETTER- OG VIDEREUTDANNING 2017 TEKNISK Tekniske tjenester
17/1939 CARINA OG BJØRN MYHRE - DELING AV GRUNNEIENDOM/KARTFORRETNING Tekniske tjenester
17/1938 PARKERINGSTILLATELSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE Sentraladministrasjonen
17/1937 STATNETT AS - VEI ASPLISETRA Tekniske tjenester
17/1935 JØRGEN VAAGAN ANDERSEN - SMIL - RYDDING AV GAMMEL BEITEMARK Tekniske tjenester
17/1932 REDUSERT FORELDREBETALING Bakkely Barnehage
17/1931 HENRIK WAHL - ØKONOMISK STØTTE - VM- RUNDE 2017 Kultur og fritid
17/1930 SKOLEGANG Sodin skole, PPT, SFO
17/1929 UTDANNING PRAKSIS SILJE BEATE GULBRANDSEN HOLTEN Pleie- og omsorg
17/1928 HANS SCHEI - SMIL RYDDING AV GAMMELT BEITE Tekniske tjenester
17/1927 PERMISJON Pleie- og omsorg
17/1926 UTDANNING PRAKSIS - MARIUS KROGSTAD Pleie- og omsorg