Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste saker (1 - 100) [48]

Saksnr. Beskrivelse Enhet
17/1665 LARS INGAR SKÅRILD - BYGGING AV LANDBRUKSVEI - SOMMERVOLLVEIEN Tekniske tjenester
17/1664 PARKERINGSTILLATELSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE Sentraladministrasjonen
17/1663 LANGTIDSSYKMELDING Kultur og fritid
17/1662 ØYVIND TOTLAND - PÅBYGG HYTTE OG NYTT UTHUS Tekniske tjenester
17/1661 NY KOMMUNESTRUKTUR - KIRKELIG FELLESNEMND Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
17/1660 LOKALE UTVIKLINGSMÅL GRUNNSKOLEN I HEMNE 2017 Sentraladministrasjonen
17/1659 HOTELL KOSELIG HEMNE AS - SERVERINGS - OG SKJENKEBEVILLING Sentraladministrasjonen
17/1658 MAGERØYA - SKJENKEBEVILLING ENKELT ANLEDNING/AMBULERENDE Sentraladministrasjonen
17/1657 DIVERSE SKRIV HEMNE HELSESTASJON 2017 Helsestasjon
17/1656 AMUND BJØRKØYLI - TILBYGG BOLIG Tekniske tjenester
17/1655 ÅNESØYAN AKTIVITETSPARK - UTBETALING AV TILSKUDD Kultur og fritid
17/1654 RANDI IRENE BERGDAL - TILKOBLING VANN OG AVLØPSANLEGG Tekniske tjenester
17/1653 UTDANNING PRAKSIS ROLF ARILD ANDERSEN Sentraladministrasjonen
17/1652 ELLING ERIKSEN - BYGG Tekniske tjenester
17/1651 HUSBANKEN - INVESTERINGSTILSKUDD OMSORGSBOLIGER OG SYKEHJEM Sentraladministrasjonen
17/1650 SVEIN HEGVOLD- UTHUS - BÅTLAGRING GNR 47 BNR 23 Tekniske tjenester
17/1649 TILSYN KOMPETENT VIRKSOMHET - HEMNE BRANNVESEN Tekniske tjenester
17/1648 TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE Sentraladministrasjonen
17/1647 AQUA GEN EIENDOM AS - NYTT ANLEGG/KONSTRUKSJON Tekniske tjenester
17/1645 ARNT MAGNE FLESVIK - SKOGKULTUR/SKOGFOND Tekniske tjenester
17/1644 WACKER CHEMICALS NORWAY AS - HØRING - UTVIDELSE TRANSFORMATORSTASJON GNR 100 BNR 53,106,107,108,109,111,113,135,150,177 Tekniske tjenester
17/1643 ERIK STØLEN - MUR Tekniske tjenester
17/1642 ARBEIDSAVTALE - ANNE JENNY FLENSTAD Barnevernstjenesten
17/1641 KRAV OM SAMMENSLÅING AV TINGLYSTE MATRIKKELENHETER GNR 61 BNR 118 OG 240 Tekniske tjenester
17/1640 PERMISJON Bakkely Barnehage
17/1639 STØTTEKONTAKT/AVLASTNING 2017 Kultur og fritid
17/1638 HELENE HOVDE - FRITAK FRA POLITISKE VERV Sentraladministrasjonen
17/1637 ARBEIDSAVTALE - TRINE SÆTHER SØDAHL Pleie- og omsorg
17/1636 MARTIN BERGE - TILKOBLING VANN OG AVLØPSANLEGG Tekniske tjenester
17/1635 STØTTEKONTAKT/AVLASTNING 2017 Kultur og fritid
17/1634 PERMISJON Grøtnes barnehage
17/1633 MORTEN OHREN - FASADEENDRING BOLIG Tekniske tjenester
17/1632 TOR RØSTVOLD - BOLIG GNR 43 BNR 47 Tekniske tjenester
17/1631 INNFORDRING LEGALPANT 2017 Økonomiavdelinga
17/1630 ARBEIDSAVTALE MARTHE USTAD EGGAN Pleie- og omsorg
17/1629 PERSONSKADE Sodin skole, PPT, SFO
17/1628 ELEVSKADE Sodin skole, PPT, SFO
17/1627 PARKERINGSTILLATELSE FOR FUNKSJONSHEMMEDE Sentraladministrasjonen
17/1626 TOR RØSTVOLD - TILKOBLING OG UTFØRING AV VANN OG AVLØPSANLEGG GNR 43 BNR 47 Tekniske tjenester
17/1625 UTDANNING/PRAKSIS TRINE RØSTVOLD Sentraladministrasjonen
17/1624 OPPLÆRING Sodin skole, PPT, SFO
17/1623 KARL BRUNO MULLER - TILTAK - VEI/PARKERINGSPLASS Tekniske tjenester
17/1622 GODTGJØRING FOLKEVALGTE PR. 01.05.2017 Sentraladministrasjonen
17/1621 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
17/1620 HEIDI OG TOR ODDAN - INN PÅ TUNET Sentraladministrasjonen
17/1619 HEMNE KIRKELIGE FELLESRÅD - SKILTING Tekniske tjenester
17/1618 ARBEIDSAVTALE - MARIA HORTIG Sodin skole, PPT, SFO
17/1617 ANSKAFFELSE SKOLEPORTAL GRUNNSKOLEN Sentraladministrasjonen