Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste saker (1 - 100) [49]

Saksnr. Beskrivelse Enhet
18/2530 MØTE I SAKKYNDIG NEMND DEN 27.11.2018 Sentraladministrasjonen
18/2526 OMSORGSDAGER Sentraladministrasjonen
18/2524 VEDLIKEHOLD GRILLHYTTE VEN OPPVEKSTSENTER Ven Skole, SFO
18/2523 ARBEIDSAVTALE SOLFRID KJØREN Ven Skole, SFO
18/2521 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 113 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
18/2520 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 112 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
18/2519 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 111 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
18/2518 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 110 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
18/2513 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 109 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
18/2512 MIDLERTIDIG BRUKSENDRING 2019 Tekniske tjenester
18/2510 SØRLIE EIENDOM AS - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 101 BNR 143 Tekniske tjenester
18/2509 OPPLÆRING Grøtnes barnehage
18/2508 TILSETTING PP-RÅDGIVER I 20% FAST STILLING SODIN SKOLE/SFO Sodin skole, PPT, SFO
18/2507 DYREVERNNEMNDA FOR ORKDALSREGIONEN 2019 - 2022 Sentraladministrasjonen
18/2506 SYKMELDING Pleie- og omsorg
18/2505 SENIORTILTAK ANN ELIN VUTTUDAL Sentraladministrasjonen
18/2504 INGRID OLSEN OG ASTRID THOMSEN - REKVISISJON AV OPPMÅLINGSFORRETNING GNR 70 BNR 32 Tekniske tjenester
18/2502 ÅRSPLAN - BARNEHAGER 2019 Grøtnes barnehage
18/2501 PERMISJON Vinje barnehage
18/2500 OPPLÆRING Vinje barnehage
18/2498 NORUN TOTLAND ENOKSEN - PRODUKSJON- /MILJØSTILSKUDD OG AVLØSERTILSKUDD Tekniske tjenester
18/2497 ARBEIDSAVTALE MAGNHILD HAUGEN Sodin skole, PPT, SFO
18/2496 ELEVSKADE Sodin skole, PPT, SFO
18/2494 JOHN OLE SPJØTVOLD - MIDLERTIDIG LAGER Tekniske tjenester
18/2493 KOMMUNAL VIELSE Sentraladministrasjonen
18/2492 SHELL KYRKSÆTERØRA - SKILT/ REKLAME Tekniske tjenester
18/2491 KLAGE PÅ TILKOBLINGSAVGIFT ROGER WAHL Tekniske tjenester
18/2490 SKOLEGANG Sodin skole, PPT, SFO
18/2489 SKOLEGANG Sodin skole, PPT, SFO
18/2488 EIENDOMSSKATTETAKSERING 2019 GNR 38 BNR 21 SNEKVIK BJØRN ARVE Økonomiavdelinga
18/2487 MØTE I ELDRERÅDET DEN 20.11.2018 Sentraladministrasjonen
18/2484 BUDSJETT FOR BRUK AV RENTEMIDLER SKOGFOND 2019 Tekniske tjenester
18/2483 AVVIKLING AV PELSDYROPPDRETT INNEN 2025 Politiker
18/2482 ARBEIDSMILJØ TTF Pleie- og omsorg
18/2481 SHELL KYRKSÆTERØRA - SERVERINGSBEVILLING Sentraladministrasjonen
18/2479 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
18/2477 KOSTRA 2019 Sentraladministrasjonen
18/2475 UTDANNING/ PRAKSIS - LIV MARY BERDAL ENGVIK Sentraladministrasjonen
18/2474 ARBEIDSAVTALE GUNHILD T. SPJØTVOLD HAUGE Pleie- og omsorg
18/2471 ELEVSKADE Sodin skole, PPT, SFO
18/2469 OPPSIGELSE GØRAN ARNE JENSEN Pleie- og omsorg
18/2468 VANNMÅLERE - LERNESSTRANDA VANNVERK Tekniske tjenester
18/2467 RAMMEAVTALER PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING - VEN OPPVEKSTSENTER, AVD. BARNEHAGE 2018 -2019 Ven barnehage
18/2466 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 108 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
18/2465 MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 27.11.2018 Sentraladministrasjonen
18/2464 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 107 - ALLE BNR Økonomiavdelinga
18/2463 MØTE I DRIFTSUTVALGET DEN 20.11.2018 Sentraladministrasjonen
18/2462 MØTE I KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE DEN 20.11.2018 Sentraladministrasjonen
18/2461 UTSENDTE EIENDOMSSKATTESEDLER 2017 - GNR 106 - ALLE BNR Økonomiavdelinga