Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste saker (1 - 100) [20]

Saksnr. Beskrivelse Enhet
19/1035 TILSETTING MIDLERTIDIG - GRØTNES BARNEHAGE 2019 - DELEGERTE VEDTAK Grøtnes barnehage
19/1031 LERVIK AS - NYTT LAGERBYGG Tekniske tjenester
19/1028 SKOLEGANG Sodin skole, PPT, SFO
19/1027 SKOLEGANG Sodin skole, PPT, SFO
19/1026 SKOLEGANG Sodin skole, PPT, SFO
19/1025 SKOLEGANG Sodin skole, PPT, SFO
19/1024 SKOLEGANG Sodin skole, PPT, SFO
19/1023 SKOLEGANG Sodin skole, PPT, SFO
19/1017 STATENS VEGVESEN - ERVERV AV GRUNN E39 STORMYRA - VINJEØRA Tekniske tjenester
19/1015 KLAGE - EIENDOMSSKATTETAKSERING 2019 GNR 100 BNR 75 Økonomiavdelinga
19/1014 KLAGE - EIENDOMSSKATTETAKSERING 2019 GNR 102 BNR 93 Økonomiavdelinga
19/1013 UTDANNING PRAKSIS SYNNE JOHNSEN HJELEN Sentraladministrasjonen
19/1001 ARBEIDSAVTALE VIBEKE BLOMSØ Pleie- og omsorg
19/999 UTDANNING PRAKSIS - BRITA HEIMSBAKK Sentraladministrasjonen
19/998 IPLOS 2019 Pleie- og omsorg
19/997 ÅNESØYAN TRIMPARK - TRAFIKKSITUASJON Tekniske tjenester
19/991 UTDANNING PRAKSIS - IDA RANDI STENDAL HEIMSBAKK Sentraladministrasjonen
19/990 UTVIKLINGSSAMTALER - FELLESTJENESTE Økonomiavdelinga
19/987 UTDANNING/PRAKSIS INGRID LERNES Sentraladministrasjonen
19/986 VOKSENOPPLÆRING Sodin skole, PPT, SFO