Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste saker (1 - 100) [41]

Saksnr. Beskrivelse Enhet
18/1711 LANGTIDSYKEMELDING Pleie- og omsorg
18/1710 PENSJON - SVEIN ROBERT STAVÅS Sentraladministrasjonen
18/1709 PENSJON - ODD JARLE SØDAL Sentraladministrasjonen
18/1708 LANGTIDSSYKEMELDING Pleie- og omsorg
18/1707 TORDIS OG PER EIRIK KJØRSVIK - FRITIDSBEBYGGELSE HEIMSVATNET Tekniske tjenester
18/1706 BARNEVERNTJENESTE 2018 Barnevernstjenesten
18/1705 FORBUDT MOT FYRING MED FOSSIL OLJE - VEILEDNING TIL KOMMUNER Tekniske tjenester
18/1704 JOHN LORVIK - TILKOBLING OG UTFØRING AV VANN OG AVLØPSANLEGG Tekniske tjenester
18/1703 KRISTIAN LORVIK - TILKOBLING OG UTFØRING AV VANN OG AVLØPSANLEGG Tekniske tjenester
18/1701 KANTINE - SVANEM SKOLE 2018 Svanem skole, SFO
18/1700 SAKSOPPFØLGING HEMNE KOMMUNESTYRE 2018 Sentraladministrasjonen
18/1699 ARBEIDSGIVERKONTROLL 2018 Økonomiavdelinga
18/1697 ARBEIDSGIVERKONTROLL 2018 Økonomiavdelinga
18/1696 SENIORTILTAK - AUD TRØAN GIFSTAD Tekniske tjenester
18/1695 TRANSPORTTJENESTE FOR FUNKSJONSHEMMEDE Sentraladministrasjonen
18/1694 SAKSOPPFØLGING HEMNE FORMANNSKAP 2018 Sentraladministrasjonen
18/1693 LINDORFF AS - DATABEHANDLERAVTALE Sentraladministrasjonen
18/1691 SAKSOPPFØLGING DRIFTSUTVALGET 2018 Sentraladministrasjonen
18/1690 VEGRETT GNR 101 BNR 91 Tekniske tjenester
18/1689 SKOLEGANG Sodin skole, PPT, SFO
18/1688 SKOLEGANG Sodin skole, PPT, SFO
18/1686 OPPLÆRING Sodin skole, PPT, SFO
18/1685 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1684 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1683 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1682 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1681 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1680 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1679 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1678 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1677 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1676 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1675 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1674 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1673 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1672 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1671 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1670 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1669 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1668 BARNEHAGESAK Vinje barnehage
18/1667 BARNEHAGESAK Vinje barnehage