Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste saker (1 - 100) [58]

Saksnr. Beskrivelse Enhet
18/772 SYNNNØVE OG ARNE LERNES - NYTT TILBYGG EKSISTERENDE HYTTE Sentraladministrasjonen
18/771 ARBEIDSAVTALE Sodin skole, PPT, SFO
18/769 OPPSØKENDE VIRKSOMHET NMSK 2018 Tekniske tjenester
18/768 REVISJON MIDT-NORGE IKS 2018 Sentraladministrasjonen
18/766 KLAGE - EIENDOMSSKATTETAKSERING 2018 GNR 135 BNR 22 - VALAN LILLIAN Økonomiavdelinga
18/765 TRØNDELAGSPLANEN 2018 - 2030 Sentraladministrasjonen
18/764 GERICA - 2018 Pleie- og omsorg
18/763 IMPLEMENTERING AV IPAD I SKOLEUNDERVISNINGEN Sodin skole, PPT, SFO
18/762 PERSONSKADE Sodin skole, PPT, SFO
18/761 PERSONSKADE Sodin skole, PPT, SFO
18/760 UTDANNING OG PRAKSIS - LERNES GRETE Sodin skole, PPT, SFO
18/759 ROAR HEIMSBAKK - BRUKSENDRING BOLIG Tekniske tjenester
18/758 TILTAK FOR TILFLYTTERE 2018 Sentraladministrasjonen
18/757 TILSKUDD TIL 17. MAI ARRANGEMENT 2018 Kultur og fritid
18/756 ARBEIDSAVTALE KATRINE YTRELAND Sodin skole, PPT, SFO
18/755 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
18/754 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
18/752 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
18/751 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
18/750 SENIORTILTAK Tekniske tjenester
18/748 CHRISTIAN PIENE - TILKOBLING OG UTFØRING AV VANN OG AVLØPSANLEGG Tekniske tjenester
18/747 KLAGE - KOMMUNALE AVGIFTER GNR. 102/131 BJØRN MAGNE ENGVIK Tekniske tjenester
18/746 DIVERSE SKRIV - BARNEVERN 2018 Barnevernstjenesten
18/745 RUNAR BERGDAL - UTSLIPPSTILLATELSE GNR. 70 BNR. 25 Tekniske tjenester
18/744 ETABLERING AV TRØNDELAG HEIMEVERNSNEMND FOR 2018 - 2021 Sentraladministrasjonen
18/743 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
18/742 RAPPORTERING AV AVLØPSDATA Tekniske tjenester
18/740 ODD HARALD HOFSET - UTHUS/ANNEKS Tekniske tjenester
18/739 JOSTEIN SELNES - BYGGING AV LANDBRUKSVEI Tekniske tjenester
18/738 STØTTEKONTAKT/AVLASTNING 2018 Kultur og fritid
18/737 MINDRE ANSKAFFELSER VED TLM 2018 Tekniske tjenester
18/736 REGIONALE MILJØTILSKUDD JORDBRUK 2018 Tekniske tjenester
18/735 REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 17,61% STILLING Pleie- og omsorg
18/734 REFERATER VERNEOMBUD - SODIN SKOLE Sodin skole, PPT, SFO
18/733 RUSSEN 2018 - STØTTE TIL KRAFTTAK MOT KREFT 2018 Kultur og fritid
18/732 PERSONSKADE Pleie- og omsorg
18/731 UTVIKLINGSSAMTALE SODIN SKOLE Sodin skole, PPT, SFO
18/730 REDEGJØRELSE - EIENDOMSSKATTETAKSERING 2016 GNR 40 BNR 15 - JAN MARTIN BRATTLI Økonomiavdelinga
18/729 FOLKEREGISTEROPPLYSNINGER 2017 Sentraladministrasjonen
18/727 KOORDINERENDE ENHET - SAMTYKKE Pleie- og omsorg
18/726 PERSONSKADE Vinjeøra skole, SFO
18/725 ELEVSKADE Vinjeøra skole, SFO
18/724 VISMA PPI/ VISMA FLYT PPT Sodin skole, PPT, SFO
18/723 NAV HEMNE OG SNILLFJORD VIRKSOMHETSPLAN 2018 Nav
18/722 DIGITALISERING AV ARKIV Sentraladministrasjonen
18/721 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
18/720 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
18/719 ARBEIDSAVTALE LØVIK KIRSTI M Pleie- og omsorg
18/718 PERSONSKADE Sodin skole, PPT, SFO
18/717 DIVERSE - BILER I HEMNE KOMMUNE 2018 Tekniske tjenester
18/715 KNUT ARNE GRØTAN - GJERDEMATERIELL Tekniske tjenester
18/714 FASTSETTING AV KOMMUNEGRENSE MELLOM ORKDAL OG HEIM KOMMUNER - OG MELLOM ORKLAND OG NYE HITRA KOMMUNER Tekniske tjenester
18/713 REJLERS - MOBILDEKNING - DEKNINGSMÅLING HEMNE KOMMUNE Sentraladministrasjonen
18/712 HENVENDELSER OM AVSLUTTA KLIENTFORHOLD - PPT - SKOLE 2018 Sodin skole, PPT, SFO
18/710 INFLUENSAVAKSINE 2018 Helsestasjon
18/709 HEMNE REVMATIKERFORENING - BRUK AV SVØMMEBASSENG Tekniske tjenester
18/708 ØRADAGGANJ 2018 Kultur og fritid
18/707 KULTURMINNEDAGENE 2018 Kultur og fritid