Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Søkekriterier

Søker i beskrivelsen for alle datoer

Slik søker du.

Søk etter en bestemt tekst eller saksnummer. Saksnummer skrives på formen "12/99".


 

Siste saker (1 - 100) [37]

Saksnr. Beskrivelse Enhet
17/2927 INNFORDRING KOMMUNALE KRAV Økonomiavdelinga
17/2926 INNFORDRING KOMMUNALE KRAV Økonomiavdelinga
17/2923 INNFORDRING KOMMUNALE KRAV Økonomiavdelinga
17/2922 BETALING AV TJENESTER Pleie- og omsorg
17/2921 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Tekniske tjenester
17/2920 KONSEK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT MIDT-NORGE IKS - VALG AV REVISON Sentraladministrasjonen
17/2919 ERKLÆRING OM LEGGING AV VANN /KLOAKK 1978 - 2000 Tekniske tjenester
17/2918 INNFORDRING LEGALPANT 2017 Økonomiavdelinga
17/2916 STARTLÅN Nav
17/2914 TILTAKSMODELLEN PALS Sentraladministrasjonen
17/2912 ROLF STAMNESTRØ - KRÅKEFELLE Tekniske tjenester
17/2910 UTDANNING / PRAKSIS GERD EVA DAVIDSEN Sentraladministrasjonen
17/2909 BJØRN OG LARS ERIK BERG - BYGGING AV DRIFTSVEIER Tekniske tjenester
17/2908 OPPSIGELSE SARA BELSVIK Bakkely Barnehage
17/2906 HEMNE KOMMUNE - FRADELING AV TOMT TIL GARDEROBEBYGG GNR 101 BNR 15 Tekniske tjenester
17/2901 FLYTTEGODTGJØRING Sentraladministrasjonen
17/2900 TILSKUDDSORDNING AKTIVITET SENIORER OG ELDRE FOR 2018 Pleie- og omsorg
17/2899 ENDRING/OVERFØRING AV FERIE 2018 - PERSONAL OG LØNN Sentraladministrasjonen
17/2897 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO
17/2896 KNUT ARNE GRØTAN - KATASTROFETAP PÅ SAU Tekniske tjenester
17/2895 HÅVARD BUGTEN - KATASTROFETAP PÅ SAU Tekniske tjenester
17/2894 AVSLAG KOMMUNAL BOLIG Pleie- og omsorg
17/2893 STØTTEKONTAKT/AVLASTNING 2017 Kultur og fritid
17/2892 BARNEHAGESAK Svanem barnehage
17/2891 ARBEIDSGIVERRAPPORT 2017 Sentraladministrasjonen
17/2890 ARNE IVAR NESS - TILSKUDD GRØFTING AV DYRKA MARK Tekniske tjenester
17/2889 BARNEHAGESAK Svanem barnehage
17/2888 OPPSIGELSE JORUN MARIANN HJELEN Sentraladministrasjonen
17/2887 LANGTIDSSYKEMELDING Sodin skole, PPT, SFO
17/2886 ARBEIDSAVTALE - JOSTEIN LEONARD DEL MUNDO TETLIE Tekniske tjenester
17/2883 EIENDOMSSKATTETAKSERING 2018 GNR 45 BNR 25 LIAN JAN EVEN OG LIAN ROLF VIDAR Økonomiavdelinga
17/2882 OLA NESS - TILSKUDD TIL DRENERING AV DYRKA MARK Tekniske tjenester
17/2881 LARS LYSEVOLL - TILSKUDD TIL DRENERING AV DYRKA MARK Tekniske tjenester
17/2878 LANGTIDSSYKEMELDING Pleie- og omsorg
17/2877 UTDANNING PRAKSIS - LUANA GARCIA GOMEZ LOMUNDAL Pleie- og omsorg
17/2876 PERSONSKADE Tekniske tjenester
17/2875 PERMISJON Sodin skole, PPT, SFO