Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: PERMISJON

Dato: 11.04.16
Type: Ordinær sak
Saksnr: 16/1981
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Saksbehandler: Hege Bjerkli Daaland

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
13.03.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE 21. OG 22.03.18.
13.03.18 Inngående SØKNAD OM PERMISJON
19.01.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE 25. OG 26. JANUAR 2017.
18.01.17 Inngående SØKNAD OM FRI FRA SKOLEN
12.04.16 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. SØKNAD OM PERMISJON FRA SODIN SKOLE 19. OG 20. APRIL 2016.
11.04.16 Inngående SØKNAD OM FRI FRA SKOLEN