Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: ARBEIDSAVTALE ROLF H MADSEN WESSEL

Dato: 05.10.16
Type: Ordinær sak
Saksnr: 16/4002
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Saksbehandler: Hege Bjerkli Daaland

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
15.05.18 Inngående UNDERSKREVET ARBEIDSAVTALE SKOLEÅRET 2017/2018 Rolf Helge Madsen Wessel
13.03.18 Inngående UNDERSKREVET UTVIKLINGSSAMTALE - VÅR 2018 Rolf Helge Madsen Wessel
05.05.17 Inngående UNDERSKREVET UTVIKLINGSSAMTALE 2017 Rolf Helge Madsen Wessel
22.12.16 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE KONSTITUERT AVDELINGSLEDER 100% STILLING 1.8.2016 -31.7.2017 Rolf Helge Madsen Wessel
06.10.16 Inngående REKVISISJON AV TILGANG OG OPPLÆRING Rolf Helge Madsen Wessel