Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: OPPLÆRING

Dato: 15.06.17
Type: Ordinær sak
Saksnr: 17/1586
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Saksbehandler: Randi Vuttudal

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
01.11.17 Utgående FRAVÆRSRAPPORT 2017/2018
01.11.17 Utgående HALVÅRSVURDERING HØST 2017
11.09.17 Utgående ENKELTVEDTAK OM SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING
05.07.17 Utgående FRAVÆRSRAPPORT 2016/2017
03.07.17 Utgående HALVÅRSVURDERING VÅR 2017
16.06.17 Inngående INNTAKSSAMTALE
15.06.17 Inngående RUTINER VED OVERSENDING AV TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER