Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: KIL/HEMNE FOTBALL - NYTT KLUBBHUS I ÅNESØYAN

Dato: 16.06.17
Type: Søknad om byggetillatelse, 3 ukers frist
Saksnr: 17/1602
Enhet: Tekniske tjenester
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
29.06.18 Utgående FERDIGATTEST - TILTAK - TILBYGG TIL KLUBBHUS G-Bygg AS
18.06.18 Inngående SØKNAD OM FERDIGATTEST G-Bygg AS
30.04.18 Inngående SØKNAD OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE G- Bygg AS
15.03.18 Inngående OPPDATERT GJENNOMFØRINGSPLAN G-Bygg AS
09.03.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATTE ERKLÆRINGER G-Bygg AS
12.02.18 Inngående TILTAK - TILBYGG KLUBBHUS KIL /HEMNE FOTBALL G-Bygg AS
22.11.17 Inngående ERKLÆRING OM ANSVARSRETT Ove Kristian Røstvold
01.09.17 Inngående OPPSIGELSE UAVHENGIG KONTOLLØR KLUBBHUS KIL/HEMNE Knut Harald Volden
22.08.17 Inngående RE: BYGGELEDER KLUBBHUS KIL/HEMNE Knut Volden
21.08.17 Utgående RE: BYGGELEDER KLUBBHUS KIL/HEMNE Knut Volden
21.08.17 Utgående SVAR - RE: BYGGELEDER KLUBBHUS KIL/HEMNE Knut Volden
21.08.17 Inngående BYGGELEDER KLUBBHUS KIL/HEMNE Knut Volden
17.07.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - TILBYGG KLUBBHUS G-Bygg AS
17.07.17 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - TILBYGG TIL KLUBBHUS KIL Hemne Fotball
13.07.17 Utgående AKSEPT AV BYGGING PÅ KOMMUNENS EIENDOM - NYTT KLUBBHUS I ÅNESØYAN Kil/Hemne Fotball
10.07.17 Inngående FASADE OG PLANTEGNING G-Bygg AS
07.07.17 Inngående NY ERKLÆRING OM ANSVARSRETT G-Bygg AS
06.07.17 Utgående FORELØPIG SVAR - TILTAK - TILBYGG KLUBBHUS G-Bygg AS
27.06.17 Inngående VEDLEGG TIL BYGGESØKNAD FRA KIL HEMNE FOTBALL - AQUA GEN - TILLATELSE TIL BYGGING OVER HOVEDVANNLEDNING G-Bygg AS
16.06.17 Inngående BYGGESØKNAD FOR KLUBBUS ÅNESØYAN G-Bygg AS v/Rolf Halvorsen