Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: IRENE RØMMESMO - TILBYGG HYTTE

Dato: 07.07.17
Type: Byggesak, behandlingstype ikke fastsatt
Saksnr: 17/1800
Enhet: Tekniske tjenester
Saksbehandler: Trude Solberg

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
28.08.18 Utgående FERDIGATTEST - TILTAK - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG Irene Rømmesmo
15.08.18 Inngående SØKNAD OM FERDIGATTEST Irene Rømmesmo
04.08.17 Inngående OPPLYSNINGER GITT I NABOVARSEL Irene Rømmesmo
04.08.17 Inngående TEGNINGER Irene Rømmesmo
03.08.17 Inngående OPPLYSNINGER GITT I NABOVARSEL Irene Rømmesmo
03.08.17 Utgående BEHANDLINGSGEBYR - TILTAK - TILBYGG HYTTE Irene Rømmesmo
03.08.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILTAK - TILBYGG TIL HYTTE Irene Rømmesmo
01.08.17 Utgående FORELØPIG SVAR - TILTAK - TILBYGG TIL HYTTE Irene Rømmesmo
01.08.17 Inngående SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK UTEN ANSVARSRETT Irene Rømmesmo