Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: PPT - AVSLUTTET FØRHENVISNING

Dato: 14.07.17
Type: Ordinær sak
Saksnr: 17/1835
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Saksbehandler: Marit Johanne Sæther

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
14.07.17 Inngående LOGG - FØRHENVISNING