Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: ARBEIDSAVTALE ELSE RITA MALCOLMSEN

Dato: 18.08.17
Type: Ordinær sak
Saksnr: 17/1995
Enhet: Sentraladministrasjonen
Saksbehandler: Inger Lise Øyan Waade

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
14.11.17 Notat GODTGJØRING FOR EKSTRA ARBEID I FORBINDELSE MED VIKARER
14.11.17 Inngående GOTGJØRING FOR ARBEIDET MED Å SKAFFE VIKAR 2017 Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
05.09.17 Notat BETALING FOR VEILEDNING F:O:M: UKE 41
18.08.17 Notat GODTGJØRING FOR VEILEDNING