Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: OPPLÆRING

Dato: 24.08.17
Type: Ordinær sak
Saksnr: 17/2041
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Saksbehandler: Geir Morten Oddebug

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
29.11.17 Utgående HALVÅRSVURDERING HØST 2017
24.11.17 Utgående OVERSENDELSE AV DOKUMENTER FRA ELEVMAPPE -
24.11.17 Inngående NOTAT I FORBINDELSE MED FLYTTING
24.11.17 Inngående KARTLEGGING
21.11.17 Utgående FRAVÆRSRAPPORT 2017/2018
21.11.17 Utgående HALVÅRSVURDERING HØST 2017
11.10.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK. FRITAK - NASJONALE PRØVER.
11.09.17 Utgående ENKELTVEDTAK OM SÆRSKILT NORSKOPPLÆRING
25.08.17 Inngående INNTAKSSAMTALE
24.08.17 Inngående RUTINER VED OVERSENDING AV TAUSHETSBELAGTE OPPLYSNINGER NÅR ELEVER FLYTTER TIL NY KOMMUNE