Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: OPPFØLGING AVLØP GNR 35 BNR 105

Dato: 29.08.17
Type: Ordinær sak
Saksnr: 17/2059
Enhet: Tekniske tjenester
Saksbehandler: Martin Georg Hanssen

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
18.06.18 Inngående BEKREFTELSE PÅ PLOMBERING AV VANN OG AVLØP HYTTER 35/164-168-174 Hemne VVS
18.06.18 Inngående BER OM BEKREFTELSE PÅ AT KRAV ER INNFRIDD Jan Karle Melting
14.06.18 Utgående VEDRØRENDE KRAV OM RETTING AV AVLØPSSITUASJONEN FRA GNR 35 BNR 164 OG BNR 174 Eli Hulbækdal, Tone Bente Bjerkan, Jan Karle Melting, Kay Rune Ekseth
12.06.18 Inngående BEKREFTELSE PÅ AVSTENGNING AV VANN TIL HYTTER I GJENGSTØA Hemne VVS
11.06.18 Utgående VEDRØRENDE OPPFØLGING AV PÅLEGG GNR 35 BNR 105 1 Eli Hulbækdal, Tone Bente Bjerkan, Jan Karle Melting, Kay Rune Ekseth
11.06.18 Inngående RE: FWD: RE: SV: AVLØP GNR 35 BNR 164 BJERKAN OG 174 MELTING Tone Bente Bjerkan
07.06.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - FASTSETTING AV TVANGSMULKT FOR BRUDD PÅ FORURENSNINGSLOVEN - GNR 35 BNR 164 OG BNR 174 1 Kay Rune Ekseth, Tone Bente Bjerkan, Jan Karle Melting, Eli Hulbækdal
07.06.18 Utgående OPPFØLGING AVLØP GNR 35 BNR 105 13 Tone Bente Bjerkan, Eli Hulbækdal, Kay Rune Ekseth, Jan Karle Melting
06.06.18 Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - FASTSETTING AV TVANGSMULKT FOR BRUDD PÅ FORURENSNINGSLOVEN - GNR 35 BNR 164 OG BNR 174
31.05.18 Saksfremlegg / møtedokument FASTSETTING AV TVANGSMULKT FOR BRUDD PÅ FORURENSNINGSLOVEN - GNR 35 BNR 164 OG BNR 174 12
18.05.18 Inngående ANG. AVLØPSLØSNING PÅ EIENDOMMENE 35/164 OG 168 Hemne VVS
14.05.18 Inngående SPØRSMÅL OM FORLENGET ARBEIDSFRIST Tone Bjerkan
09.11.17 Inngående MERKNADER TIL PÅLEGG Jan Karle Melting
09.11.17 Utgående SVAR - MERKNADER TIL PÅLEGG 1 Eli Hulbækdal, Jan Karle Melting, Tone Bente Bjerkan, Kay Rune Ekseth
06.11.17 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - PÅLEGG OM RETTING AV AVLØPSFORHOLD VED GNR 35 BNR 164 OG 174 2 Jan Karle Melting, Eli Hulbækdal, Tone Bente Bjerkan, Kay Rune Ekseth
06.10.17 Inngående AVLØPSFORHOLD VED GNR 35 BNR 164 OG 174 Jan Melting og Eli Hulbækdal
02.10.17 Inngående AVLØPSFORHOLD VED GNR 35 BNR 164 OG 174 Tone Bente Bjerkan, Kay Rune Ekseth
21.09.17 Inngående AVLØPSFORHOLD Jan Melting
21.09.17 Inngående MERKNADER VEDRØRENDE VARSEL OM PÅLEGG Jan Karle Melting
20.09.17 Utgående RÅDGIVNING VEDRØRENDE RETTING AV AVLØPSFORHOLDENE VED GNR 35 BNR 164 OG 174 3 Kay Rune Ekseth, Tone Bente Bjerkan, Eli Hulbækdal, Jan Karle Melting
14.09.17 Utgående VEDRØRENDE AVLØPSFORHOLD VED GNR 35 BNR 164 OG 174 - VARSEL OM PÅLEGG ETTER FORURENSNINGSLOVEN 3 Kay Rune Ekseth, Tone Bente Bjerkan, Eli Hulbækdal, Jan Karle Melting
05.09.17 Inngående SVAR PÅ BREV OM AVLØPSFORHOLD 1 Jan Melting
29.08.17 Utgående AVKLARING RUNDT AVLØPSFORHOLD VED GNR 35 BNR 164 OG 174 Kay Rune Ekseth, Jan Karle Melting