Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: HALVOR HAUKVIK - KÅRHOLTEN - ETABLERING AV LAGER FOR STRØSAND

Dato: 15.09.17
Type: Ordinær sak
Saksnr: 17/2211
Enhet: Tekniske tjenester
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
11.04.18 Utgående BEHANDLINGSGEBYR FOR SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOR OPPFØRING AV BYGG FOR LAGER AV STRØSAND Halvor Haukvik
11.04.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - HALVOR HAUKVIK - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS ARALDEL FOR OPPFØRING AV BYGNING FOR LAGER AV STRØSAND 1 Halvor Haukvik
10.04.18 Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - HALVOR HAUKVIK - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS ARALDEL FOR OPPFØRING AV BYGNING FOR LAGER AV STRØSANDHA
23.03.18 Saksfremlegg / møtedokument HALVOR HAUKVIK - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS ARALDEL FOR OPPFØRING AV BYGNING FOR LAGER AV STRØSANDHA 9
16.01.18 Inngående UTTALELSE TIL DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL ETABLERING AV LAGER FOR STRØSAND 132/1 HEMNE KOMMUNE Fylkesmannen i Trøndelag
03.01.18 Inngående UTTALELSE - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - ETABLERING AV LAGER FOR STRØSAND - HEMNE KOMMUNE Trøndelag Fylkeskommune
13.12.17 Utgående FOR UTTALELSE - DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅLET I KOMMUNEPLANENS AREALDEL 7 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
04.12.17 Inngående SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL/REGULERINGSPLAN/BEBYGGELSESPLAN Halvor Haukvik
08.11.17 Utgående SVAR - KÅRHOLTEN- ETABLERING AV LAGER FOR STRØSAND Martin Fiskvik AS
19.09.17 Inngående KÅRHOLTEN- ETABLERING AV LAGER FOR STRØSAND 4 Martin Fiskvik AS