Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: REKRUTTERINGSSAK SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING

Dato: 01.12.17
Type: Ordinær sak
Saksnr: 17/2852
Enhet: Svanem skole, SFO
Saksbehandler: Lisbeth Gjengstø

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
28.02.18 Utgående OVERSENDELSE AV ARBEIDSAVTALE, SKOLEASSISTENT, 48,67 % FAST STILLING VED SVANEM SKOLE OG SFO Hanne Kristine Ness
20.02.18 Notat VURDERINGSNOTAT SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING
19.02.18 Inngående VURDERING AV FORTRINNSRETT TIL UTLYST SKOLEASSISTENTSTILLING Svanem Skole
19.02.18 Inngående MAL INTERVJU SKOLEASSISTENT SVANEM Svanem Skole
14.02.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 48,67 % STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Nina Jakobsen
14.02.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 48,67 % STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Linda Anita Lervik
14.02.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 48,67 % STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Tonje Kristin Haugen Sandvik
14.02.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 48,67 % STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Aina Moe
14.02.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 48,67 % STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Linn-Therese Gjengstø
14.02.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 48,67 % STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Marianne Merkesnes
14.02.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 48,67 % STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Ida Heimsbakk
14.02.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 48,67 % STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Gjertrud Løseth
14.02.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 48,67 % STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Signe Halseth
14.02.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 48,67 % STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Kirsti Mikkelsen Løvik
14.02.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 48,67 % STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Mia Horsberg
14.02.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 48,67 % STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Marthe Vollan Marthinsen
14.02.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 48,67 % STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Owe Christian Ishoel
14.02.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 48,67 % STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Hanne Snekvik
14.02.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ FORMÅL MED POLITIATTEST Hanne Kristine Ness
14.02.18 Utgående AVSLAG PÅ SØKNAD PÅ 48,67 % STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Kristi Stølen Bjørshol
13.02.18 Inngående TAKKER JA TIL STILLING Hanne Kristine Ness
12.02.18 Utgående TILBUD OM FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE Hanne Kristine Ness
09.02.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Personal og lønn
08.02.18 Inngående INNSTILLING -- SKOLEASSISTENT 48,67 % STILLING Fagforbundet Hemne
30.01.18 Utgående INNKALLING TIL INTERVJU
30.01.18 Utgående INNKALLING TIL INTERVJU
30.01.18 Utg��ende INNKALLING TIL INTERVJU
29.01.18 Utgående INNKALLING TIL INTERVJU
23.01.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Mia Horsberg
23.01.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Marthe Vollan Marthinsen
23.01.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Owe Christian Ishoel
23.01.18 Utgående VEDRØRENDE TILSETTING AV SKOLEASSISTENT, 48,67 % FAST STILLING Fagforbundet Hemne
23.01.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Linda Anita Lervik
23.01.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Aina Moe
23.01.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Marianne Merkesnes
23.01.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Hanne Snekvik
23.01.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Gjertrud Løseth
23.01.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Kristi Stølen Bjørshol
23.01.18 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Marthe Vollan Marthinsen
23.01.18 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Kristi Stølen Bjørshol
23.01.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Ida Heimsbakk
23.01.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Hanne Kristine Ness
23.01.18 Notat VURDERING AV SØKERS ANMODNING OM IKKE Å BLI OPPFØRT PÅ OFFENTLIG SØKERLISTE
22.01.18 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Gjertrud Løseth
22.01.18 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Aina Moe
20.01.18 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Hanne Kristine Ness
19.01.18 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Owe Christian Ishoel
17.01.18 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Linda Anita Lervik
15.01.18 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Ida Heimsbakk
13.01.18 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING
12.01.18 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Marianne Merkesnes
12.01.18 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Mia Horsberg
12.01.18 Inngående PROFILERTE STILLINGER Adresseavisen Stilling
12.01.18 Inngående STILLINGSANNONSE AVISA-ST OG ADRESSEAVISA Annonsesenter Produksjon
12.01.18 Inngående ORDREBEKREFTELSE TRØNDELAGSPAKKEN Kari Haugen
11.01.18 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM SKOLEASSISTENT Kirsti Mikkelsen Løvik
11.01.18 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM SKOLEASSISTENT Linn-Therese Gjengstø
11.01.18 Inngående EKSTERN UTLYSNINGSTEKST, SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Hemne Kommune
11.01.18 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM SKOLEASSISTENT Nina Jakobsen
11.01.18 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM SKOLEASSISTENT Tonje Kristin Haugen Sandvik
11.01.18 Utgående VEDRØRENDE LEDIG STILLING SOM SKOLEASSISTENT Signe Halseth
05.01.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ TRUKKET SØKNAD Ruth Jorunn Kalland
05.01.18 Inngående TREKKER SØKNADEN Ruth Jorunn Kalland
13.12.17 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Linn-Therese Gjengstø
13.12.17 Utgående VEDRØRENDE TILSETTING AV SKOLEASSISTENT, 48,67 % FAST STILLING Fagforbundet Hemne
13.12.17 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Nina Jakobsen
13.12.17 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Tonje Kristin Haugen Sandvik
13.12.17 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Kirsti Mikkelsen Løvik
13.12.17 Inngående OFFENTLIG SØKERLISTE SKOLEASSISTENT Visma
13.12.17 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Ruth Jorunn Kalland
13.12.17 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ 48,67 % FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT Signe Halseth
13.12.17 Inngående UTVIDET SØKERLISTE SKOLEASSISTENT Visma
12.12.17 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Kirsti Mikkelsen Løvik
09.12.17 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Nina Jakobsen
08.12.17 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Tonje Kristin Haugen Sandvik
08.12.17 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Linn-Therese Gjengstø
05.12.17 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Signe Halseth
05.12.17 Inngående SØKNAD SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING Ruth Jorunn Kalland