Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: TILSKUDD TIL DRIFT AV LYSLØYPER OG OPPKJØRING AV SKISPOR - 2018

Dato: 10.01.18
Type: Ordinær sak
Saksnr: 18/178
Enhet: Kultur og fritid
Saksbehandler: Gunn-Hilde Opsal

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
18.09.18 Utgående TILSKUDD TIL DRIFT AV LYSLØYPER OG OPPKJØRING AV SKISPOR - 2018 Haugen Isbane, Eide Idrettslag, Vinjeøra Idrettslag, Svana Idrettslag, KIL Ski
03.04.18 Utgående MELDING OM POLITISK VEDTAK - TILSKUDD TIL DRIFT AV LYSLØYPER OG OPPKJØRING AV SKISPOR - 2018 Svana Idrettslag, KIL Ski, Vinjeøra Idrettslag
03.04.18 Utgående BUDSJETTREGULERING - TILSKUDD TIL DRIFT AV LYSLØYPER OG OPPKJØRING AV SKISPOR - 2018 Internt dokument
03.04.18 Notat UTBETALING AV TILSKUDD TIL DRIFT AV LYSLØYPER OG OPPKJØRING AV SKISPOR - 2018
28.02.18 Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL DRIFT AV LYSLØYPER OG OPPKJØRING AV SKISPOR - 2018
13.02.18 Politisk behandling SAKSPROTOKOLL - TILSKUDD TIL DRIFT AV LYSLØYPER OG OPPKJØRING AV SKISPOR - 2018
13.02.18 Saksfremlegg / møtedokument TILSKUDD TIL DRIFT AV LYSLØYPER OG OPPKJØRING AV SKISPOR - 2018 1
10.01.18 Inngående SØKNAD OM STØTTE TIL LØYPEKJØRING KIL ski