Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE

Dato: 15.01.18
Type: Ordinær sak
Saksnr: 18/223
Enhet: Sentraladministrasjonen
Saksbehandler: Jannicke Hansen Forren

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
13.02.18 Utgående MELDING OM VEDTAK - PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE
15.01.18 Inngående SØKNAD OM PARKERINGSTILLATELSE FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE