Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: TILDELING FASTE TRENINGSTIDER HEMNEHALLEN, SAMFUNNSHUSET , SVØMMEHALLEN OG KULØRN 2018/2019

Dato: 22.03.18
Type: Ordinær sak
Saksnr: 18/817
Enhet: Sentraladministrasjonen
Saksbehandler: Jannicke Hansen Forren

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
02.07.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM FASTE TRENINGSTIDER 2018/2019 Hemne songlag v/Helene Os
22.06.18 Utgående OVERSENDELSE AV AVTALE OM FAST TRENINGSTID I HEMNE SAMFUNNSHUS 2018/2019 Kirksæterørens Hornmusikk
18.06.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM FASTE TRENINGSTIDERL KIL Svømmeavdeling
14.06.18 Inngående SØKNAD OM TRENINGSTID (KIRKSÆTERØRENS HORNMUSIKK) Kristin Nilssen Tøndel
12.06.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM FASTE TRENINGSTIDER 2018/2019 KIL Allidrett v/ Kathrine Hageskal
12.06.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM FASTE TRENINGSTIDER 2018/2019 2018/2019 Hemne revmatikerforening v/Anne Ovedie Stølan
11.06.18 Notat REFERAT FRA FORDELINGSMØTE 30.05.2018 2018/2019
06.06.18 Inngående UNDERSKREVET AVTALE OM FAST TRENINGSTID I HEMNEHALLEN 2018/2019 Kivinganj FC
05.06.18 Utgående OVERSENDELSE AV AVTALE OM FAST TRENINGSTID I HEMNE SAMFUNNSHUS 2018/2019 Hemne revmatikerforening v/Anne Ovedie Stølan
05.06.18 Utgående OVERSENDELSE AV AVTALE OM FAST TRENINGSTID I HEMNE SAMFUNNSHUS 2018/2019 KIL Svømmeavdeling v/Ruth Kalland
04.06.18 Utgående OVERSENDELSE AV AVTALE OM FAST TRENINGSTID I HEMNE SAMFUNNSHUS 2018/2019 Sodin Drill v/ May-Elise Gjengstø
04.06.18 Utgående OVERSENDELSE AV AVTALE OM FAST TRENINGSTID I HEMNE SAMFUNNSHUS 2018/2019 KIL Friidrett v/ Ole Arnold Sødal
04.06.18 Utgående OVERSENDELSE AV AVTALE OM FAST TRENINGSTID I HEMNE SAMFUNNSHUS 2018/2019 Hemne songlag v/Helene Os
04.06.18 Utgående OVERSENDELSE AV AVTALE OM FAST TRENINGSTID I HEMNEHALLEN 2018/2019 2018/2019 Kil Allidrett V/ Kathrine Hageskal
04.06.18 Utgående OVERSENDELSE AV AVTALE OM FAST TRENINGSTID I HEMNEHALLEN 2018/2019 Kjivingan v/Jon Arne Engvik
04.06.18 Utgående OVERSENDELSE AV AVTALE OM FAST TRENINGSTID I HEMNEHALLEN 2018/2019 KIL Håndball v/ Wenche S. Røstvold
04.06.18 Utg��ende OVERSENDELSE AV AVTALE OM FAST TRENINGSTID I HEMNE SAMFUNNSHUS 2018/2019 Orkdal Taekwondo-klubb avd. Hemne
31.05.18 Inngående SØKNAD OM TRENINGSTID I SVØMMEHALLEN 2018/2019 KIL Svømmeavdeling
24.05.18 Inngående FORDELING AV FASTE TRENINGSTIDER Hemne Turnforening
24.05.18 Utgående SV: TILDELING FASTE TRENINGSTIDER HEMNEHALLEN, SAMFUNNSHUSET , SVØMMEHALLEN OG KULØRN FOR SESONGEN 2018/2019 Kjivingan v/Jon Arne Engvik
23.05.18 Inngående SVAR FRA HÅNDBALL TILDELING FASTE TRENINGSTIDER HEMNEHALLEN, SAMFUNNSHUSET , SVØMMEHALLEN OG KULØRN FOR SESONGEN 2018/2019 kil Håndball
23.05.18 Inngående SØKNAD OM TRENINGSTID Hemne Seniordans
22.05.18 Utgående TILDELING FASTE TRENINGSTIDER HEMNEHALLEN, SAMFUNNSHUSET , SVØMMEHALLEN OG KULØRN FOR SESONGEN 2018/2019 Hemne Turnforening, Kjivingan v/Jon Arne Engvik, KIL Allidrett v/ Kathrine Hageskal, Sodin Drill v/ May-Elise Gjengstø, Hemne songlag v/Helene Os, Kyrksæterøra IL Friidrett Ole Arnold Sødal, Orkdal Taekwondo-klubb avd. Hemne, KIL Håndball, Hemne revmatikerforening v/Anne Ovedie Stølan
22.05.18 Notat FORDELING AV TRENINGSTIDERSESONGEN 2018/2019
22.05.18 Utgående PÅMINNELSE OM SØKNADSFRIST - FASTE TRENINGS- OG ØVINGSTIDER Hemne Kommune
22.05.18 Inngående VEDRØRENDE FASTE TRENINGSTIDER KIL Svømmeavdeling
22.05.18 Utgående SVAR VEDRØRENDE FASTE TRENINGSTIDER KIL svømmeavdeling
22.05.18 Inngående RE: FORDELING AV FASTE TRENINGSTIDER KIL Håndball v/ Wenche Røstvold
18.05.18 Inngående SØKNAD OM TRENINGSTID Hemne revmatikerforening v/Anne Ovedie Stølan
14.05.18 Inngående SVAR FORDELING AV FASTE TRENINGSTIDER HEMNE TURNFORENING Hemne Turnforening
14.05.18 Inngående SVAR FORDELING AV FASTE TRENINGSTIDER KIL HÅNDBALL KIL Håndball
02.05.18 Inngående SØKNAD TRENINGSTID SAMFUNNSHUSET VINTER 2018-19 FRIIDRETT Ole Arnold Sødal
02.05.18 Inngående SØKNAD OM TRENINGSTID Orkdal Tae Kwondo klubb
02.05.18 Inngående SØKNAD TRENINGSTIDER HEMNE Orkdal Tae Kwond Klubb
02.05.18 Inngående SØKNAD OM TRENINGSTID Kil Håndball
02.05.18 Inngående SØKNAD OM TRENINGSTID ORKDAL TAE KWONDO KLUBB Orkdal Tae Kwondo Klubb
02.05.18 Inngående SØKNAD OM TRENINGSTID Kjivingan
23.04.18 Inngående SØKNAD OM TRENINGSTID - ALLIDRETT KIL Allidrett
09.04.18 Inngående SØKNAD OM FAST TRENINGSTID - SODIN DRILL Sodin drill
04.04.18 Inngående SØKNAD OM TRENINGSTID - HEMNE SAMFUNNSHUS Hemne songlag v/Mona Hundsnes
22.03.18 Inngående SØKNAD OM TRENINGSTID Hemne Turnforening