Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: REKRUTTERINGSSAK FAGLEDER 100% STILLING PLEIE OG OMSORG

Dato: 13.04.18
Type: Ordinær sak
Saksnr: 18/1034
Enhet: Pleie- og omsorg
Saksbehandler: Ida Lernes Hansen

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
18.06.18 Utgående OVERSENDELSE AV ARBEIDSAVTALE, FAGLEDER 100% FAST STILLING VED PLEIE OG OMSORG Anne Jorun Skjolden Singstad
18.05.18 Inngående INTERVJUGUIDE
18.05.18 Inngående UTTALELSE FO Hemne v/Roger Nordvik
14.05.18 Inngående SVAR PÅ TILDELING AV STILLING Anne Jorun Skjolden Singstad
14.05.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ FORMÅL MED POLITIATTEST Anne Jorun Skjolden Singstad
09.05.18 Utgående TILBUD OM FAST STILLING SOM FAGLEDER I HEMNE KOMMUNE Anne Jorun Skjolden Singstad
08.05.18 Utgående MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING FAGLEDER PLEIE OG OMSORG Leder Personal og lønn, Inger Sporild
08.05.18 Notat REKRUTTERINGSSAK FAGLEDER 100% STILLING PLEIE OG OMSORG
07.05.18 Utgående INNKALLING TIL INTERVJU
02.05.18 Inngående PROFILERTE STILLINGER Adresseavisen Stilling
02.05.18 Inngående OFFENTLIG SØKERLISTE FAGLEDER PLEIE OG OMSORG FAGLEDER PLEIE OG OMSORG Visma
02.05.18 Inngående UTVIDET SØKERLISTE FAGLEDER 100% STILLING PLEIE OG OMSORG FAGLEDER PLEIE OG OMSORG Visma
02.05.18 Utgående BEKREFTELSE PÅ MOTTATT SØKNAD PÅ STILLING SOM FAGLEDER PLEIE OG OMSORG I HEMNE KOMMUNE Anne Jorun Skjolden Singstad
02.05.18 Utgående VEDRØRENDE TILSETTING AV FAGLEDER PLEIE OG OMSORG, 100 % FAST STILLING FO v/Roger Nordvik
27.04.18 Inngående ORDREBEKREFTELSE STILLINGSANNONSE Avisa Sør-Trøndelag
27.04.18 Inngående STILLINGSANNONSE AVISA-ST OG ADRESSEAVISA Annonsesenter Produksjon
23.04.18 Inngående SØKNAD FAGLEDER 100% STILLING PLEIE OG OMSORG Anne Jorun Skjolden Singstad