Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Sak: ARBEIDSAVTALE - INGER MARIE SKOGSETH BELSVIK

Dato: 11.05.18
Type: Ordinær sak
Saksnr: 18/1257
Enhet: Pleie- og omsorg
Saksbehandler: Kristine Vitsø Bratset

Tilknyttede journalposter

Dato Type Beskrivelse H V Fra/til
08.05.19 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE ASSISTENT INTILL 100% 24.06.- 18.08.2019 Inger Marie Skogseth Belsvik
29.04.19 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Inger Marie Skogseth Belsvik
14.06.18 Inngående UNDERSKREVET MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE HJEMMEHJELP INTILL 100% 25.06.18 - 19.08.18 Inger Marie Skogseth Belsvik
14.06.18 Inngående UNDERSKREVET ERKLÆRING OM TAUSHETSPLIKT Inger Marie Skogseth Belsvik
25.05.18 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Inger Marie Skogseth Belsvik
14.05.18 Inngående LEVERT BEGRENSET POLITIATTEST Inger Marie Skogseth Belsvik