Frisklivstilbud i Hemne kommune

Datert: 14.06.2019

 
Frisklivstilbud er et kommunalt helsetjenestetilbud rettet mot personer som har økt risiko for livsstilssykdom, hvor fysisk aktivitet og endret kosthold har en helsefremmende og forebyggende effekt. Dette er et tilbud for personer som selv har et ønske om livsstilsendring. Tilbudet består av en helsesamtale samt gruppebasert kostholdsveiledning og frisklivstrening.
 Friskliv 1 Friskliv 2
             
Helsesamtale
I en individuelle helsesamtale med helsesøster og fysioterapeut vurderes det hvilke behov den enkelte har, og motivasjon og ønsker for frisklivsperioden kartlegges. Sammen setter vi mål for perioden.
 
Bra Mat-kurs
Bra Mat-kurs er et kurs for deg som ønsker et varig sunnere kosthold. Mottoet er små skritt - store forbedringer. Kurset er hovedsakelig gruppebasert, og går over 5 kvelder a’ 2 timer. Hvis du ønsker å gjøre endringer i kostholdet kan du også få individuell veiledning.
 
Frisklivstrening
Frisklivstreningen innebærer gruppetreninger under ledelse av fysioterapeut. Treningen foregår i 60 minutter 2 ganger i uka, i totalt 12 uker.
 
Hva koster det å delta?
3 måneder frisklivstrening inkludert helsesamtale og Bra Mat-kurs: 300 kr.
 
Hvem kan delta?
  • Personer mellom 18 og 65 år, bosatt i Hemne kommune
  • Personer som selv har et ønske om livsstilsendring
  • Personer som kan delta i gruppeaktivitet i 60 minutter
  • Personer med selvstendig gangfunksjon og kan komme seg til og fra trening på egen hånd.
Tilbudet passer ikke for de med store psykiske vansker eller store hjelpebehov.
 
Hvordan melde seg på?

Ta kontakt med:

Fysioterapitjenesten på telefon 991 24 030
Helsestasjonen på telefon 917 48 600
Fastlegen din