A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

SatsningsområderMål:

Alle barn og unge skal vokse opp i et trygt og utviklende oppvekstmiljø.

Hemne skal være en inkluderende kommune der alle barn og unge;

 • opplever trygghet og trivsel
 • opplever likeverdighet
 • opplever å bli respektert
 • får god selvfølelse
 • blir selvstendige
 • opplever lokal tilhørighet.

Barnehagene i Hemne skal fremme læring, sosial kompetanse, livsglede og skaperkraft. Barna skal få grunnleggende og relevant kunnskap gjennom dagliglivets hendelser og samvær, lek og strukturerte aktiviteter.

Satsningsområder:

Realfag, pedagogisk dokumentasjon og inkluderende læringsmiljø er våre viktigste satsningsområder.

 • Barns medvirkning
 • Kropp, bevegelse og helse
 • Antall, rom og form
 • Sosial kompetanse
 • Lærelyst
 • De yngste barna

I årsplana er det skrevet mer utfyllende om våre satsningsområder.

 

 

Samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Det inviteres til samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Nyhetsbilde

Markering av Barnehagedagen, Bakkely barnehage.

Bakkely barnehage har markert Barnehagedagen 10.mars 2015.
Markeringen foregikk under slagordet "Vi vil ut!"