A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

ForeldresamarbeidI barnehageloven kapittel II §4 står det følgende om foreldreråd og samarbeidsutvalg:

" For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd (bestående av samtlige foreldre i barnehagen) og et samarbeidsutvalg".
For å lese mer om innholdet i denne paragrafen, se Barnehageloven.

Foreldrene velger en leder (foreldrerådsleder), en nestleder og to vararepresentater . Disse fire foreldrerepresentantene utgjør også arbeidsutvalget
Noen av oppgavene til arbeidsutvalget er å arrangere julefest, sommerfest og evt. annet sosialt samvær.

Det inviteres til to foreldremøter og to foreldresamtaler pr. år (høst og vår). Høstens foreldremøte starter med foreldrerådsmøte. Foreldrene velger da representanter til samarbeidsutvalg og arbeidsutvalg.

På februar hvert år gjennomføres brukerundersøkelse.

Det avholdes foreldremøte i etterkant av brukerundersøkelsen, der resultatet av brukerundersøkelsen blir gjennomgått.

Samarbeidsutvalget består av to foreldre (leder og nestleder i foreldrerådet), to ansatte og enhetsleder. De ansattes representanter er Hildegunn Dalum og Ingrid Lyngstad. Samarbeidsutvalget fastsetter bl.a. årsplan.

Foreldrerepresentanter bhg.året 2019/20:

  1. Leder:       Øyvind Sæther
  2. Nestleder: Kristin Kvernstad
  3. 1. vara:    Lisbeth Kaald Aune 
  4. 2. vara:    Sissel Bjerknes 

Den daglige kontakten ved bringing/henting er av stor betydning for et godt samarbeid. Da kan vi utveksle informasjon og gi gjensidige tilbakemeldinger.

Vi oppfordrer foreldrene til å si fra hvis de er misfornøyde med noe eller har forslag og ideer de vil meddele.

Hver morgen fra kl. 06.30 til kl. 09.30 inviterer vi på "kaffesupen". Da kan foreldrene ta en visitt inn på avdelinga. De som ønsker det kan også spise frukost sammen med oss.

Nyhetsbilde

Godkjent fagprøve - Barne- og ungdomsarbeider

Grøtnes barnehage har fått ny barne- og ungdomsarbeider.

Hanne Sporild gikk opp til fagprøven 20.februar med resultatet Meget godt bestått.

Vi gratulerer!

Nyhetsbilde

Bestått fagprøve

Marit Jørgensen besto fagprøven i barne- og ungdomsarbeiderfaget 14.november.

Hemne kommune gratulerer!

Samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Det inviteres til samtalegrupper for foreldre/foresatte.