A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tradisjoner • Uteuke i skogen på september
 • Foreldrekaffe i Multihuset i september/oktober
 • Adventssamlinger i desember sammen med skolen
 • Nissebesøk i fjøset på Solhaugen
 • Juletrefest i forbindelse med Lucia
 • Ski/akedag i februar/mars
 • Tema om samene i februar
 • Barnehagen har egen fane i toget på 17.mai
 • Uteuke på Vaagsetra i juni
 • Sommertur for skolestarterne
 • Sommeravslutning på Vaagsetra der vi gjør ekstra stas på skolestarterne

Samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Det inviteres til samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.