A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Når barnet er syktDet er opp til foresatte å vurdere allmenntilstanden til barnet.

Ta gjerne kontakt med barnehagen før bringing hvis dere har spørsmål rundt sykdom.

Vi har følgende prosedyrer ved sykdom.

  • Når barnet blir sykt i løpet av dagen, ringer vi foresatte. Vi gir informasjon om barnets allmenntilstand og avgjør i samråd med foresatte om barnet skal hentes.
  • Når et barn har løs og rennende avføring og/ eller oppkast skal det holdes hjemme til det har hatt en fast og formet avføring. Dette vil ta minimum 48 timer.
  • Enkelte barn har løs avføring uten å være smittebærere. I slike tilfeller kan vi kreve legeattest.
  • Hvis barnet har hatt feber, bør de ha en feberfri dag hjemme før de kommer i barnehagen.

Av hensyn til barnet selv, de andre barna og personalet i barnehagen er det viktig at dette følges opp.

Samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Det inviteres til samtalegrupper for foreldre/foresatte.

Nyhetsbilde

Ansatte hedret for lang og tro tjeneste

Ved en tilstelning på Magerøya fredag 29.august ble tre av kommunens medarbeidere hedret for lang og tro tjeneste, i tillegg ble en medarbeider æret for fylte 50 år.