A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Litt historikkSkolen ble tatt i bruk i 1955 som folkeskole/framhaldsskole. En egen ungdomsskole- og administrasjonsfløy ble tatt i bruk på 1960-tallet.
Hemne Samfunnshus med svømmehall og gymnastikksal ble ferdig i 1971.

Siden 1992 har kroppsøvingsundervisninga vært lagt til Hemnehallen, som ligger øst for skolen.
I 1997/1998
ble det bygd ei undervisningsfløy for elevene på mellomtrinnet.

Ungdomsskolen ble renovert og utbygd i 2006/2007.

Da tok vi i bruk en flott kantine, der både elever og ansatte spiser sunn lunsj for en billig penge.

1. og 2. årstrinn holder til i en undervisningsrigg av ny dato - plassert nord for Hemnehallen - i påvente av nye undervisningslokaler for de yngste elevene.

Barneskolen fra 1955 ble renovert i 2010.