A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Heim Helsestasjonstj. og skolehelsetjenesteHelsestasjonen skal drive forebyggende helsearbeid med vaksinasjon, helsekontroll og helseopplysning til barn/unge og deres foreldre fra de er i mors mage til de fyller 20 år. Målet er å forebygge sykdom, feilutvikling, skade og ulykke og bidra til bedre helse for målgruppen.

Vi bygger på følgende visjon: Sammen griper vi mulighetene.

Våre verdier:

  • Tydelig

  • Engasjert

    Mangfoldig

    Utviklingsorientert.

Kontaktinformasjon:

Besøksadresse: Helsetunveien 13, 7200 Kyrksæterøra. 

                        Liabø helsestasjon på tirsdager.

Vi vil gjerne ha kontakt med alle barnefamilier i kommunen, og ønsker
at nye tilflytta barnefamilier tar kontakt med helsestasjonen.
Vi kan nåes på tlf. 917 48 600.

  

Åpningstider: Kl. 07.30 15.30

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med oss på Helsestasjonen, tlf. 917 48 600.

Dinveiut.no - Nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt

En ny nasjonal nettportal om vold i nære relasjoner og voldtekt - dinveiut.no - ble lansert 15.februar 2016.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Helseportalen - helsenorge.no - nyttig informasjon til deg

Helseportalen helsenorge.no skal være til nytte for både helsepersonell og pasienter, og inneholde informasjon om helse, sykdom og behandling.