A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til legetjenestenLegetjenesten i Hemne er samlokalisert med andre helsetjenester, inkludert fylkeskommunal tannhelsetjeneste.
Ved Hemne Legesenter er det 5 fastlegehjemler og 1 turnuslege. Legene ved senteret har legevakt mandag-fredag kl. 08.00-15.00.

Hemne kommune deltar i felles legevakt med 11 andre kommuner, denne legevakten er lokalisert ved Orkdal Sykehus og benevnes
LiO - Legevakten i Orkdalsregionen.

Når du trenger legehjelp:

Hvem skal du ringe:

  • Fastlegen din i åpningstiden på telefon 72 45 00 30
  • Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
  • Hvis du trenger å komme i kontakt med Legevakten i Orkdalsregion er det lokale nummeret 72 47 99 50
  • 113 når det er akutt og står om liv

Både det lokale og nasjonale nummeret besvares døgnet rundt. 

Alle som henvender seg til legesenteret, enten via telefon 72 45 00 30, eller i ekspedisjonen før kl. 15.30 på hverdager, har krav på øyeblikkelig hjelp på Legesenteret.

E-post til ekspedisjon Hemne legesenter: legesenter@hemne.kommune.no (ikke sensitiv informasjon)

 

Nytt Legevaktnummer

Nytt landsdekkende
legevaktnummer
fra 1.september 2015

Nyhetsbilde

Til deg som har Andrea C. Løvaas som fastlege

Fastlege Andrea C. Løvaas går ut i foreldrepermisjon 16.5.2019 og blir borte i ca ett år framover

Sammen om Legevakt.

Ett kontaktpunkt for pasienten, raskere avklaring og tettere samarbeid om pasientbehandlingen.
Det er blant gevinstene når St. Olavs hospital fra 1.januar 2019 overtar driften av interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp.

Nyhetsbilde

Nyheter fra Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norge har lansert egen hjemmeside med nyheter og annet aktuell informasjon.

Her vil en bl.a finne relevant pasientinformasjon, saker det arbeides med o.a.

Se mer på www.helse-midt.no/

Nyhetsbilde

Nå har legevakten samme telefonnummer i hele Norge

Fra 1.september har legevakten samme nummer i hele landet;
Det sekssifrede nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).
Fra da av vil du komme til legevakten der du oppholder deg, uansett hvor i Norge du ringer fra.
Nummeret fungerer både fra fasttelefon og mobil - og er gratis!