A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilrettelegging av egen boligHemne kommune har en boliggruppe som skal sikre at personer med nedsatt funksjonsevne møter en helhetlig forvaltning. Ved behov for tilrettelegging/tilpassing av bolig skal boliggruppa kunne bistå med å samordne økonomiske virkemidler, byggtekniske løsninger og ergonomisk rådgivning og tilpassing. Tilpassing av boligen er et virkemiddel for å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne får en egnet bolig gjennom hele livet.

 

Informasjonsbrosjyre

 

Kontaktpersoner i gruppen for tilrettelegging av bolig:

 

NAV Hemne v/ Ole Kristian Mellemsether tlf. 55 55 33 33

Tekniske tjenester v/ Marit Paulsen tlf. 913 07 367

Pleie og omsorg v/Lene Glomstad tlf. 991 23 969