A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kommunale avløpsanleggKommunale avløpsanlegg er bygd i de områdene av kommunen hvor det er kommunale boligfelt. I Kyrksæterøra-området blir all kloakk samlet og renset i silanlegget på Vitsøøra. I de øvrige områdene av kommunen blir kloakken samlet i slamavskillere. Slammet blir transportert til ECOPRO AS i Verdal som gjenvinner slammet til biogass. Restavfall fra hovedrenseanlegget på Vitsøøra fraktes til Meldal Miljøanlegg i Meldal. .

Før tilknytting til det kommunale avløpsnett kan skje, må tilknyttingsavgift være innbetalt. Det benyttes eget skjema, søknad om tilkobling og utføring av vann- og avløpsanlegg.
Før graving settes igang må det innhentes tillatelse til graving/tilknytting/rørlegging i henhold til Plan- og bygningsloven. Kryssing av offentlig veg krever tillatelse fra vegeier. (Kommunen, Statens Vegvesen eller private)

Hva koster tjenesten ?

Det er vedtatt eget gebyrregulativ for tjenesten. Tilknytting til kommunalt avløpsnett

Private slamanlegg

Dersom et bygg ikke tilkobles kommunalt avløpsnett, må det søkes om utslippstillatelse i henhold til gjeldende lovverk. Det er utarbeidet eget skjema som benyttes.

Nyhetsbilde

Varslingssystem for vann-/avløpskunder

Hemne kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling, sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS.

Nyhetsbilde

Kommunalteknisk VA-norm Hemne kommune

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNALTEKNISK VA-NORM HEMNE KOMMUNE