A+ A a Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Private slamanleggUtslipp fra bolig og fritidseiendommer

Dersom et bygg ikke tilkobles kommunalt avløpsnett, må det søkes om utslippstillatelse i henhold til gjeldende lovverk.

Slamavskillere

Det finnes over 500 private slamavskillere i Hemne. Tømmearbeidet av de enkelte tanker er bortsatt til eget entreprenørfirma. Hoston Miljøservice AS. Slammet blir transportert til ECOPRO AS for gjenvinning til biogass.

Tømmehyppighet

Boligeiendommer tømmes min. 2. hvert år. Fritidseiendommer tømmes min. 4. hvert år. Dersom det oppstår situasjoner slik at tanken må tømmes utenom tømmeruter, ta da kontakt med kommunen. Dersom du lurer på når slamtanken på din eiendom sist var tømt kan du gå til www.septik24.no . Her finner du opplysninger om en del opplysninger om slamtanken samt en god del andre opplysninger om slam, tankstørrelser m.m

Hva koster tjenesten ? Det er vedtatt eget gebyrregulativ

Nyhetsbilde

Varslingssystem for vann-/avløpskunder

Hemne kommune har tatt i bruk telefonvarsling til innbyggerne. Via UMS ServiceVarsling, sørger vann- og avløpsetaten for at du får beskjed via telefon eller SMS.

Nyhetsbilde

Kommunalteknisk VA-norm Hemne kommune

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KOMMUNALTEKNISK VA-NORM HEMNE KOMMUNE